Stebėtojų taryboje – apie paslaugas, medikų atlyginimus ir kitų metų planus

Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) vykusiame paskutiniame šių metų Stebėtojų tarybos posėdyje jos nariams pateikta informacijos, kaip per praėjusį 2018 m. laikotarpį vykdytos sutartys su gydymo įstaigomis, kaip šioms įstaigoms sekasi rašyti elektroninius receptus (e. receptus), taip pat pateikta lyginamoji 2017 ir 2018 metų devynių mėnesių gydymo įstaigų medikų vidutinio darbo užmokesčio analizė, pristatytos 2019 m. planuojamos sveikatos priežiūros paslaugų apimtys. Kadangi baigėsi ketveriems metams rinktos Taikinimo komisijos įgaliojimai, nubalsuota už naują komisijos sudėtį.

Stebėtojų tarybos nariai diskutavo ne tik išvardytais klausimais – buvo išsakytos nuomonės apie restruktūrizaciją, e. sveikatos sistemos problemas, taip pat problemas, trukdančias siekti gerų darbo rezultatų greitosios medicinos pagalbos (GMP) srityje ir kt.
Apie sutarčių vykdymą 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. kalbėjusi Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Rėda Židonienė informavo Stebėtojų tarybą, kiek lėšų šiais metais skirta kiekvienai sveikatos priežiūros paslaugai apmokėti, kiek jų jau pervesta gydymo įstaigoms ir koks yra nepanaudotų lėšų likutis, kurių paslaugų suteikta daugiau nei planuota ir pan.
Specialistė akcentavo, kad per 9 šių metų mėnesius prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (PSPĮ) prisirašiusių gyventojų skaičius Panevėžio ir Utenos apskrityse sumažėjo 4,3 tūkst., t. y. kas mėnesį abi apskritys, kartu sudėjus, vidutiniškai neteko maždaug po 500 gyventojų.
Taip pat pažymėta, kad šiais metais jau gerokai viršytos slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos, daugiausia – Panevėžio ir Šv. Klaros Utenoje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse (Utenoje – tik paliatyviosios pagalbos paslaugos). Apmokėjus kurios nors įstaigos ambulatorines paslaugas ir likus nepanaudotų lėšų, metų pabaigoje šios lėšos keliauja į bendrą biudžetą ir gali būti proporcingai paskirstytos ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) ambulatorinėms, slaugos ir palaikomojo gydymo viršsutartinėms paslaugoms apmokėti.
Apibendrinus sutarčių vykdymą, Stebėtojų taryba išsamiai supažindinta su 2017 ir 2018 metų devynių mėnesių lyginamaisiais ASPĮ gydytojų ir slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių (toliau – VDU), duomenimis. Jie parodė, kad Panevėžio TLK veiklos zonos valstybinėse ir privačiose (individualiose) ASPĮ etatinio gydytojo VDU per metus padidėjo maždaug 10 proc., slaugytojo – 16 proc. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad gydytojų etatų skaičius valstybinėse ASPĮ per metus padidėjo tik 1 proc. (6 etatais), o slaugytojų – mažėjo net 8 proc. (260 etatų).
Tarp ligoninių labiausiai gydytojų atlyginimai didėjo Ignalinos r. ligoninėje (33 proc.), slaugytojų – Molėtų ligoninėje (28 proc.). Nedidelis gydytojų VDU mažėjimas fiksuotas tik Šv. Klaros slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje (6 proc.).
Peržvelgus kiekvienos ligoninės medikų atlyginimus matyti, kad mažiausias gydytojo VDU yra Kupiškio ligoninėje (1024 Eur), slaugytojo – Ignalinos r. ligoninėje (560 Eur), didžiausias gydytojo VDU – Visagino ligoninėje (2380 Eur), slaugytojo – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje (943 Eur).
Palyginti ir PASPĮ medikų atlyginimai. Labiausiai gydytojo VDU didėjo Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (43 proc.), slaugytojo – Rokiškio psichikos sveikatos centre (36 proc.). Gydytojo vidutinė alga šiek tiek mažėjo Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre (apie 2 proc.), slaugytojų algų mažėjimo nepastebėta nei ligoninėse, nei PASPĮ.
Panevėžio TLK direktorius Jonas Narbutas paaiškino, kad atlyginimų mažėjimas buvo fiksuotas tose įstaigose, kurios įdarbino naujų darbuotojų, todėl šis rodiklis yra sąlyginis.
Tarp PASPĮ mažiausias gydytojo VDU yra Panevėžio m. poliklinikoje (1293 Eur), slaugytojo – Biržų r. savivaldybės poliklinikoje (630 Eur). Didžiausia gydytojo vidutinė alga yra Rokiškio psichikos sveikatos centre (2140 Eur), slaugytojo – Molėtų r. GMP centre (1085 Eur).
Labiausiai valstybinių įstaigų gydytojų algos, palyginti jas su slaugytojų algomis, skiriasi Visagino ligoninėje (skirtumas apie 1,5 tūkst. Eur), mažiausiai – Kupiškio ligoninėje (368 Eur).
Privačiose (individualiose) ASPĮ dirbančių gydytojų ir slaugytojų etatinis VDU taip pat kito, tačiau šį pokytį gerokai iškreipia tai, kad medikai ten dirba įforminę tik po dalį etato.
Stebėtojų tarybos nariams dar buvo pristatyti 2018 m. spalį išrašytų e. receptų Panevėžio ir Utenos apskričių gydymo įstaigose rezultatai (e. receptus įstaigos privalo rašyti nuo 2018 m. kovo 1 d.). Informuota: viešųjų ir privačių ASPĮ išrašyti ir vaistinių išduoti e. receptai 2018 m. 10 mėn. sudarė 68,5 proc. Su tokiu rodikliu Panevėžio TLK yra paskutinėje vietoje, palyginti su kitomis TLK, tačiau jos rodiklis labai nedaug skiriasi nuo Šiaulių TLK rodiklio (69 proc.). Be to, gera žinia ta, kad e. receptų skaičius vis auga.
Panevėžio TLK direktoriaus pavaduotoja Alma Čiplienė Stebėtojų tarybą supažindino su planuojamomis 2019 m. paslaugų apimtimis ir pažymėjo, kad 2019 m., kaip kasmet, įstaigų, norinčių teikti naujas sveikatos priežiūros paslaugas, yra nemažai, tačiau sutartys bus pasirašomos atsižvelgus ne tik į paslaugų pasiūlą, bet ir į galimybes jas teikti, paslaugų prieinamumą atitinkamoje savivaldybėje, kurioje šių paslaugų trūksta ir kt. Yra ne tik tų pačių įstaigų, pageidaujančių kitąmet teikti naujas paslaugas, bet ir visiškai naujų paslaugų teikėjų. Jų bendra pageidaujama suma – 22 tūkst. Eur. Pagal planavimo tvarkų aprašus sutartis planuojama pasirašyti su 7 ASPĮ už 9,2 tūkst. Eur.
Naujų ir esamų teikėjų naujoms paslaugoms teikti bendra pageidaujama suma – 2,8 mln. Eur. Pagal planavimo tvarkos aprašus planuojama pasirašyti sutarčių už 48 tūkst. Eur (1,7 proc. prašomos sumos). Bendras lėšų poreikis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 2019 m. – 167 mln. Eur. Jei būtų atsižvelgta į visus pageidavimus, papildomai, palyginti su 2018 m., Panevėžio TLK reikėtų daugiau kaip 7 mln. Eur.

Panevėžio TLK inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas