Antrankiai bus dedami nebe taip dažnai

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis ir teisingumo ministras Juozas Bernatonis pasirašė bendrą įsakymą, kuriuo keičiamos konvojavimo taisyklės ir nustatoma nauja specialiųjų priemonių naudojimo tvarka dėl sulaikomų ir konvojuojamų asmenų.

 

„Žmogaus teisės privalo būti užtikrintos ir sulaikytiems asmenims. Kartais kai kurių specialiųjų priemonių, pavyzdžiui, antrankių,  naudojimas būdavo perteklinis. Buvo atvejų, kai teismo salėje pareigūnų saugomas kaltinamasis sėdėdavo su antrankiais ir net nieko negalėdavo užsirašyti. Įsigaliojus naujai konvojavimo tvarkai tokių atvejų neturėtų likti”, – pažymėjo teisingumo ministras J. Bernatonis.
„Keičiame įsigalėjusią praktiką, kuomet specialiosios priemonės naudojamos neproporcingai. Jos turi būti naudojamos pagrįstai, esant objektyvioms priežastims ir tinkamai įspėjus”, – sakė vidaus reikalų ministras S. Skvernelis.
Jo teigimu, naudoti antrankius ar ne, nuspręs įtariamąjį arba nuteistąjį lydintys pareigūnai. „Jeigu žmogus nėra linkęs smurtauti ar bėgti, jei jis įtariamas ar nuteistas už nesunkius, nesmurtinius nusikaltimus – antrankių tokiam galima ir nedėti”, – tvirtino Vidaus reikalų ministerijos vadovas.
J. Bernatonis pabrėžia, jog asmenys, įtariami ar nuteisti už sunkius, smurtinius, pavojingus nusikaltimus, taip pat agresyvūs, žaloti save ar kitus, smurtauti ar bėgti linkę konvojuojamieji antrankių ir toliau neišvengs. „Nei pareigūnų, nei visuomenės saugumas dėl naujosios tvarkos tikrai nenukentės”, – užtikrino teisingumo ministras.
Naujojoje tvarkoje nustatyta, jog antrankius, kitas įstatymuose nustatytas specialiąsias priemones (lazdas, tarnybinius šunis, surišimo priemones ar kt.) ir šaunamąjį ginklą pareigūnams bus galima naudoti tik įspėjus apie tokį ketinimą ir suteikus asmeniui galimybę įvykdyti teisėtus jų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę arba toks įspėjimas neįmanomas.
Ministrų pasirašytu įsakymu konvojavimo taisyklių nuostatos taip pat suderintos su įstatymų numatytais specialiųjų priemonių (taip pat ir antrankių) panaudojimo pagrindais – iki šiol galiojusios taisyklės sudarė teisines prielaidas konvojavimą vykdantiems pareigūnams antrankius naudoti kur kas dažniau, nei tai numatyta Policijos veiklos, Muitinės, Specialiųjų tyrimų ir kituose įstatymuose.
Pakeitus konvojavimo taisykles taip pat įgyvendinamos Europos Tarybos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei Seimo kontrolierių teiktos rekomendacijos, kad specialiosios priemonės prieš asmenis būtų naudojamos tik išimtinais atvejais ir tik tiek, kiek to reikia.

Teisingumo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas