Jorės šventė pakvies senojo baltų tikėjimo tęsėjus

Balandžio 25–26 dienomis Kulionyse (Molėtų r.) vyks Jorės šventę. Ši šventė šiemet rengiama devynioliktus metus prie Observatorijos, Senojoje dangaus šviesulių stebykloje.

Pirmoji Jorės diena – balandžio 25-oji. Programoje numatoma:

11-16 val. Talka šventvietėse.
16-20 val. Apeiginė pirtis.
19-21 val. Senoviniai žaidimai.
21 val. Vakaronė – šokiai.
24 val. Naktinis žygis.

Antroji Jorės diena – balandžio 26-oji

10.30 val. Didžiojo apeiginio viralo katilo užkaitimas.
11 val. Sueiga Senojoje dangaus šviesulių stebykloje. Vaidilos prakalba.
11.30 val. Šventinė eisena į Kulionių piliakalnį.
12 val. Apeigos piliakalnyje skirtos protėvių Lietuvos kūrėjų ir gynėjų pagerbimui.
Įšventimas į Romuvius. Lietuvos Karžygių pasirodymai.
14 val. Aukuro įkūrimas Dangaus stebykloje. Apeigos skirtos Gabijai, Žemynai, Perkūnui, Praamžiui.
14.30 val. Joriukų palabinimas (apeiga skirta palaiminti visus turinčius vardus su šaknimi Jor- Jar- Jur-).
14.45 val. Akmenų aukojimas Perkūno šventovei.
15 val. Šventinio Jorės viralo ragavimas. Suneštinės vaišės. Joručių ridenimas. Jorės kiaušinienės kepimas. Supimasis. Šokimas lenton.
15.30 val. Linksmybės darnoje su atgimstančia gamta. Šokiai. Žaidimai.
17 val. Po apeigų etnografinės sodybos pirkioje įvyks pašnekesys „Romuva ir dvasinis tobulėjimas: tarp Vakarų ir Rytų tradicijų”. Baltiškos dvasinės patirties kelio krypties ieškos prof. Audrius Beinorius, dr. Dainius Razauskas, Gintaras Songaila, Jonas Vaiškūnas, Inija Trinkūnienė, prof. Vacys Bagdonavičius, Rimvydas Budrys ir kiti.

udiena.lt inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas