Dienos šviesą išvydo knygą su pusšimčio žmonių pasakojimais

Malonu pasidžiaugti, kad artėjant Švenčionių profesinio rengimo centras jubiliejui suskubome parengti ir išleisti kraštotyros knygą „Mūsų istorija gyvai“. Tai bandymas į spausdintinių žodžių rūbą įvilkti Švenčionių krašto ir mūsų mokyklos istoriją.

Iš kur ir kaip ši knyga atsirado? Mokyklos literatų būrelio „Vaivorykštė“ nariai jau daugelį metų ne tik dalyvauja įvairiuose literatūriniuose, bet ir kraštotyriniuose konkursuose. Rašydami konkursinius darbus kraštotyros tematika sukaupė daug medžiagos apie Švenčionių kraštą, jo žmones, tradicijas, papročius. Rinkdami atsiminimus mokiniai pastebėjo, kad senosios kartos žmonių kasmet mažėja, todėl gimė idėja kuo greičiau surinkti, užrašyti ir susisteminti mūsų krašto istoriją nuo senų laikų iki dabar ir išleisti knygą, kurioje atsiskleistų Švenčionių krašto savitumas, mokyklos įkūrimas ir jos nueitas kelias. Ši idėja buvo pristatyta mokyklos bendruomenei ir sulaukė palaikymo.

Paaiškėjo, kad surinktos literatų būrelio mokinių medžiagos neužteks, reikės suburti daugiau žmonių, kad būtų parengtas didesnės apimties leidinys. Akivaizdu, kad šiam sumanymui įgyvendinti buvo reikalingos ne tik idėjos, kruopštus darbas, bet ir lėšos, todėl aš, literatų būrelio vadovė, praėjusiais metais mokytojų tarybos posėdyje pasiūliau teikti vietos projekto paraišką pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“, taip pat prašyti ir iš Švenčionių rajono savivaldybės paramos kraštotyrinės knygos „Mūsų istorija gyvai“ leidimui. Mokytojų tarybos nariai tokiam pasiūlymui pritarė. Mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. OV-76 buvo sudaryta darbo grupė projekto paraiškai rengti. Į darbo grupės veiklą buvo įtraukti Cirkliškio, Modžiūnų ir Sarių bendruomenių nariai. Su bendruomenėmis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kuriose atsispindėjo projekto veiklos.
Žinodami projekto uždavinius, tikslus, turėdami partnerių ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patvirtinimą, kad bus finansuojamas projekto įgyvendinimas, iš visų jėgų kibome į darbą. Darbšti, veikli ir kūrybinga projekto vykdymo komanda, kurios nariais tapo Vilhelmina Dragūnienė, Danutė Kavaliukaitė, Veronika Švogžlienė, Dovilė Maslianikienė, Janina Raslanienė, Valentina Markevič, Judita Nemeikienė (vadovė Milda Gustienės–Vilniškė) per du mėnesius parengė projektinį leidinį „Mūsų istorija gyvai“. Jo turinį sudaro keturi skyriai: trumpa Švenčionių krašto apžvalga; istoriniai 1939–1945 m. įvykiai; II sovietų okupacija ir jos pasekmės, mokyklos istorija, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.
Atsiminimus papasakojo 51 žmogus, juos užrašė 30 mokinių ir septyni mokytojai. Knyga iliustruota nuotraukomis. Knygos pratarmė ir skyrių santraukos išverstos į anglų kalbą. Tikimės, kad šį kraštotyrinį leidinį skaitys ne tik švenčioniškiai, bet ir į rajoną atvykstantys turistai.
Trečiasis knygos „Mūsų istorija gyvai“ skyrius yra skirtas mokyklai, kuri jau šešis dešimtmečius vykdo jai patikėtą misiją – ugdo ir augina Lietuvai darbo žmogų. Joje jauni žmonės ne tik išmoko amato, bet galėjo atskleisti ir savo talentą. Mokykloje kūrėsi ir ilgus metus veikė tautinių ir pramoginių šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestras, folklorinis ansamblis, dramos, literatų būreliai, mokykla nuolat garsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje sportininkų (slidininkų, tenisininkų, sunkumų ir svarsčių kilnojimo, jėgos trikovės) laimėjimais. Per tuos metus mokykla brendo, keitė savo struktūrą, išgyveno ne vieną švietimo reformą. Apie mokyklą, jos mokinius ir mokytojus, vadovus ir darbuotojus yra surinkti ir užrašyti 32 prisiminimai. Turtinga mokyklos istorija yra kiekvieno jos nario pasididžiavimas ir stiprybės įkvėpimas.
Šio knygos skyriaus medžiaga mums padeda ruošti šventinę programą, rašyti mokyklos jubiliejaus scenarijų ir pan.
Džiaugdamiesi išleista knyga „Mūsų istorija gyvai“ ir nuoširdžiai dėkojame Švenčionių rajono savivaldybės merui Rimantui Klipčiui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Andriui Šarėjui, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkei Birutei Borovskienei, fotografui Vaidui Garlai, projekto konsultantams ir ekspertams Broniui Lazaraičiui, Antanui Karmonui ir Vytautui Stunžėnui.

Švenčionių profesinio rengimo centro mokytoja, literatų būrelio „Vaivorykštė“ vadovė Laimutė STŪGLIENĖ

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas