Miškų urėdai bus atrenkami dar griežčiau ir skaidriau

„Miškų urėdo pareigos – itin atsakingos. Nuo jo profesinių ir organizacinių gebėjimų didžia dalimi priklauso mūsų miškų dabartis ir ateitis, kaip efektyviai valdomas valstybės turtas”, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. – Todėl šias pareigas turi užimti tik jų verti žmonės”. Siekdamas kuo didesnio skaidrumo organizuojant konkursus miškų urėdų pareigoms, ministras pavedė generaliniam miškų urėdui Rimantui Prūsaičiui sugriežtinti šių konkursų organizavimo tvarką.

Generalinis urėdas įpareigotas per dvi savaites parengti ir patvirtinti tokios tvarkos aprašą. Šiame apraše bus nurodytos konkursų miškų urėdų pareigoms užimti organizavimo procedūros, konkretus pretendentų atrankos būdas, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sudaromi testai ir praktinės užduotys, šių užduočių parengimo, saugojimo bei pateikimo tvarka ir kt.
Bus užkirsti visi keliai galimybėms nutekinti būsimas teorines ar praktines užduotis iki konkurso pradžios. Jos bus atrenkamos ne iš anksto, o prasidėjus pačiam konkursui ir naudojantis kompiuterine programa. Užsienio kalbos žinios taip pat bus tikrinamos konkurso metu.
Numatyta išplėsti ir konkurso vertinimo bei atrankos komisiją – joje dalyvaus ne tik Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos tarnautojai, bet ir Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, kitų valstybės institucijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų (Lietuvos miškininkų sąjungos, profsąjungų ir kt.) stebėtojai.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas