IN MEMORIAM

2014 m. rugsėjo 15 d. anapus laikinumą ir Amžinybę skiriančios ribos iškeliavo muzikos pedagogas, chorvedys, vargonininkas Pranciškus Aleknavičius.

 

Pranciškus Aleknavičius gimė 1946 metais Alytuje. Baigęs Miroslavo vidurinę mokyklą prie Alytaus kultūros rūmų lankė metinius chorvedžių kursus. 1965–1969 m. studijavo muziką Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.
Baigęs mokslus Pranciškus Aleknavičius dirbo muzikos ir dainavimo mokytoju Varėnos vidurinėje mokykloje, vadovavo vaikų ir vyresniųjų klasių merginų chorams. 1971–1972 m. dirbo Utenos 2-oje vidurinėje mokykloje muzikos mokytoju, vaikų ir vyresniųjų klasių merginų choro vadovu. 1972–1988 m. dirbo Utenos 4-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytoju, keletą metų vadovavo vyresniųjų klasių moksleivių mišriam chorui. Nuo 1970 m. iki 1992 m. dirbo Utenos vaikų muzikos mokykloje mokytoju, mokytojavo Utenos pagalbinėje internatinėje mokykloje bei vadovavo vaikų chorui.
Pranciškus Aleknavičius penkerius metus buvo Utenos vyrų choro „Aukštaičiai” chormeisteris ir dirigentas. 1983–1992 m. su žmona Onute vadovavo Utenos rajono švietimo darbuotojų mišriam chorui, kurį parengė 1985 m. ir 1990 m. Lietuvos dainų šventėms Vilniuje (1987 m. respublikiniame chorų konkurse „Dainuoja darbo Lietuva” šis choras Radviliškyje laimėjo pirmąją vietą), koncertavo Lietuvoje, Latvijoje.
Nuo 1992 m. P. Aleknavičius dirbo Utenos katalikiškos dvasios „Saulės” vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymo reikalams, 1994 m. pedagogui buvo suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija. Nuo 1995 m. tapo Utenos katalikiškos dvasios „Saulės” vidurinės mokyklos direktoriumi, dėstė muziką ir dainavimą.
Nuo  1999 m.  – Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios mišraus choro „Laudate Dominum” vadovas. Pranciškus Aleknavičius taip pat nuo 2010 m. vadovo ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios sumos chorui.
Gražūs ir prasmingi Pranciškaus Aleknavičiaus darbai, pedagoginė ir muzikinė veikla, jo asmenybės šviesa ir nuoširdumas ilgam išliks šią iškilią asmenybę pažinojusių atmintyje.

Utenos r. savivaldybės administracija

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas