Jokia siena negali apsaugoti žmonių nuo melo ir dezinformacijos

Vykstant karui Ukrainoje priešiškos jėgos aktyviai skleidžia melagingą propagandą, kuria stengiamasi paveikti ir Ignalinos rajone, pasienyje su Baltarusija, gyvenančius žmones. Dalis jų neslepia, kad iki šiol gali laisvai žiūrėti apie dešimt baltarusiškų kanalų, kuriais kasdien liejasi Baltarusijos auditorijai skirta melaginga Kremliaus propaganda, sėjama neapykanta Vakarams. Ar sunku pasienyje su Baltarusija gyvenantiems žmonėms atsilaikyti prieš dezinformacijos laviną ir neužkibti ant melagingos informacijos jauko, ar linkę jie tikėti Rusijos propagandos naratyvais, kokiais kanalais gauna informaciją apie Ukrainoje vykstantį karą? „Ignalinos diena“ lankėsi pas pasienyje įsikūrusių Pūškų, Vaitiškės, Toliotiškės ir Meikštų kaimų gyventojus ir teiravosi jų nuomonės minėtais klausimais.

ANTONIJUS


Esu gimęs pasienyje su Baltarusija, kai pastatė sieną, nutiesė koncertiną, Pūškose dabar ramu. Tiesa, kartą pernai buvo į sodybos teritoriją užsukę trys pabėgėliai. Jie prašė telefonu iškviesti pasieniečius. Aš pažįstu žmones, gyvenančius pasienyje, kol buvo Sovietų Sąjunga, mes laisvai vaikščiodavome vieni pas kitus. Dabar bijau, kad rusai neateitų. Jei ir čia prasidėtų karas, bėgčiau į Lenkiją, ten turiu seserį ir dėdes – Krokuvoje, Varšuvoje, Poznanėje.
Neseniai tris savaites buvau Lenkijoje, ten labai daug ukrainiečių, jiems pristatyta palapinių, kuriose karo pabėgėliai vaišinami kava. Lenkai labai nusiteikę prieš rusus, tai didžiausias jų priešas, o ypač, kai Ukrainoje prasidėjo karas. Ukrainiečiai mūsų kaimynai, jei juos rusai paims, bus negerai ir lenkams. Rusijai pradėti karą su Lenkija būtų tas pats, kas pradėti kariauti su visu pasauliu, nes Lenkija priklauso NATO. Buvau ir Vokietijoje, Liuksemburge, visi tik ir kalba apie karą. Žmonės sako, kad senas durnius (Putinas – aut. past.) pradėjo kariauti su visu pasauliu. Kas gali norėti rusų valdžios? Mes neblogai gyvenam, daug geriau nei Sovietų Sąjungoje, kai žmonės kolūkyje veltui turėdavo dirbti.
Rusiškų ir baltarusiškų kanalų aš nežiūriu, kam juos žiūrėti, jei matau lenkiškas laidas. Lietuvių ir lenkų informacija labai panaši. Tik Lietuvos televizijos mažiau rodo apie karą. Lenkai apie karą labai daug kalba, todėl nebenoriu tų laidų žiūrėti, nes nervai sukyla.

VLADAS
Nuojautos nebuvo, kad prasidės karas, gyvenom draugiškai, mes jau tokio amžiaus, kai matėm ir taip, ir anaip, gerai mes gyvenom. Buvo baisi reakcija, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Pasaulis išprotėjo, ir viskas, kas gi nori karo? Neapsiprantam iki šiol, neramu, nors, atrodo, nieko neimi į galvą.
Pabėgėlių matyti neteko, nors pasienis čia pat. Žinoma, domiuosi, kas vyksta karo apimtoje Ukrainoje. Tam yra internetas, televizijos, paklausom žinias. Vieni apie tuos pačius dalykus rašo vienaip, kiti kitaip, ir mūsų vietos korespondentai daug neteisybės rašo. Gal ir žinom apie karą Ukrainoje 20 proc. tiesos, gal kada nors sužinosim visą teisybę.

VANDA

Mes su vyru esam iš Visagino, o čia – mano namai. Pūškose visą laiką buvo ramu, pro mūsų namą veda kelias į pasienį, todėl nuolat juo pravažiuoja pasieniečiai, policininkai. Aš stipriai sergu, esu patyrusi širdies operaciją, man jau 84 metai. Vasarą buvo neblogai, o rudenį pablogėjo, jaučiuosi prastai, mano pulsas silpnas, siekia tik 40. Žinoma, žinau, kas vyksta Ukrainoje, visi žino, tačiau dėl prastos sveiktos daugiau guliu, todėl informacija apie karą nesidomiu. Aš lietuviškai nesuprantu, o vyras tai klauso žinias.
Kai pasienyje pastatė sieną, jaučiuosi drąsiau. Pabėgėlių nesu mačiusi nė karto, pas kaimynus vieną kartą buvo, jie iškart paskambino pasieniečiams. Kam reikalingas karas? Putinui reikalingas karas, bet jis ne mūsų, kitai šaliai vadovauja, ką nori jis, tą ir daro, jo niekas nesustabdys. Mes negalime žinoti, kas bus toliau.

ALEKSANDRAS

Ramu čia, mus saugo siena, nesiskundžiame, namai stovi, niekas nieko nevagia, viskas normalu. Ko dabar bijoti, anksčiau reikėjo baimintis, kol koncertinos nebuvo. Teko pravažiuojant matyti pabėgėlius gal 3–4 kartus, žinoma, dieną. Pabėgėliams čia nėra ką veikti, jie visi nori patekti į Europą. Mano nuomone, karas Ukrainoje prasidėjo dėl to, kad jie savo žmones kankino, mušė, šaudė, rusai juos pradėjo vaduoti, išvaduoti vietiniai džiaugiasi tuo, o banderovcai nepatenkinti. Galvoju, kad mes čia, Lietuvoje, gyvensime taikiai. Kiekvieną dieną klausau žinias, skaitau, kas vyksta. Mano mėgstamų kanalų per televiziją neberodo, juos užblokavo, jei pas ką antena iš Baltarusijos traukia, jie dar gali žiūrėti. O teisingą informaciją nuo melo aš atskiriu, tai nesunku.

JONAS

Anksčiau čia buvo baugoka, bet kai pastatė sieną, visiems tapo geriau, juk reikia kažkaip nuo pabėgėlių apsiginti. Kai prasidėjo prieškarinis laikas, ir dieną, ir naktį čia važinėja ir pasieniečiai, ir policija. Kartais užeina pakalbinti, arba susitikę klausia, ar nebuvo užėję pabėgėliai. Pas kaimynus pernai jie buvo atėję, ir kitur buvo, bet nieko bloga niekam nepadarė. Jei užeitų pabėgėliai, skambinčiau į pasienį. Jei jie būtų labai išalkę, pamaitinčiau.
Pas mus Baltarusijos ir Rusijos televizijos programas geriau rodo nei Lietuvos. Pažiūriu kartais dėl įdomumo. Jie viską sako atvirkščiai, ir nė žodžio tiesos, tiesą kalba tik apie daržininkystę. Sako, reikia susitaikyti ukrainiečiams su rusais, o jeigu čia ateitų rusai, ir su jais mums reikėtų susitaikyti? Nesąmonė visiška. Aš esu už Lietuvą, mano motinos tėvus rusai buvo išvežę į Irkutską. Neišvengiamai pagalvoju apie karą, mums nebūtų kur bėgti, su žmona esam lenkai, bet į Lenkiją nebėgsi, ten tas pats, tuo labiau į Rusiją ar Baltarusiją. Geriau mirsiu, kad tik nekankintų.
Visagine gyvena labai daug rusų karininkų, jie dabar pritilo kalbėti. Aš jų klausiu, kas tu toks, tu čia esi niekas, kodėl turiu su tavim rusiškai kalbėti, nors 30 metų čia gyveni ir lietuviškai neišmokai. Jiems sakau, kad jie tokie patys kaip Putinas. Jų vaikai užsienyje, kodėl nevažiuojat pas vaikus, jei čia blogai? Tada karininkai sako, kad aš esu fašistas, reikia mane užmušti.
Niekas nežino, kas bus rytoj, kiek tęsis karas Ukrainoje, vis tiek kada nors bus galas. Kai išgirdau, kad prasidėjo karas, apsidžiaugiau, kad man jau daug metų. Koks būtų vargas vyrams, ypač jauniems, jie turėtų eiti kariauti, namuose liktų žmonos, vaikai. Jei kare tu neužmuši, tave užmuš.

MARTYNAS
Mes ir dirbam, ir gyvenam pasienyje, todėl esame prie visko pripratę. Žmonių nuomone, koncertinos pasienyje su Baltarusija statyti nereikėjo, nes buvo iššvaistyti valstybės pinigai, dauguma taip mąsto. Tačiau visi vietiniai džiaugiasi, kad dabar pasienyje nuolat patruliuojama, sodybos tapo saugesnės. Koncertina yra didelis minusas žvėrims, jei kuris įsipainioja joje, ilgai kankinasi.
Apie karą Ukrainoje informacijos stengiuosi neklausyti, visų nuomonės išsiskiria – ir žiniasklaidos, ir žmonių. Lietuvos televizijų kanalai nušviečia tik vieną karo pusę, daug ką pagražina, o koks tas viduriukas, nežinome. Apie karą stengiuosi daug negalvoti, kaip bus, taip bus, per vieną ausį informacija įeina, per kitą išeina. Nebuvau Ukrainoje, todėl savo akimis nemačiau, nežinau, kur tiesa, kas iš tikrųjų laimi karą. Vyresnio amžiaus gal 90 proc., o gal ir daugiau žmonių mano, kad Rusija yra teisi, niekas nieko nepuolė, o Europa šoka pagal NATO dūdelę, jaunesni pasisako už Europos politiką. Ir ne tik kaimo vietovėse tokia nuomonė vyrauja. Tie, kurie savanoriauja ar dirba Krašto apsaugos sistemoje, sako, kad amerikiečiai teisūs, viskas taip ir turi būti. Net tie patys rusai jau pasidalijo į dvi stovyklas, dalis jų tvirtina, kad nereikėjo Rusijai į Ukrainą lįsti.

MODESTAS
Ramiau tapo, kai pastatė koncertiną. Pats nesusidūriau su nelegalais, tik kaimynui teko, jis tvirtino, kad nelegalai ramūs, bent kol kas buvo neagresyvūs. Manau, kad sieną reikėjo daug anksčiau pastatyti, jau tada, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Kiekviena normali šalis privalo turėti sieną su kaimynais, niekas neturi vaikščioti skersai išilgai sienos, labai gerai, kad sutvarkė, kam norėtųsi, kad čia kažkas vaikščiotų nelegaliai. Lietuva per daug pradėjo kištis į Baltarusijos reikalus, todėl ir prasidėjo atsakomasis smūgis pasienyje.
Lietuva per mažai informacijos teikia apie karą Ukrainoje, manau, daugiau melagingos, jaučiu geros informacijos trūkumą, kaip visada Lietuvoje valdžia daug ką nuslepia. Žiūriu tik lietuviškus kanalus, o kompiuterio neturiu. Žmonių nuomonė apie karą Ukrainoje priklauso nuo to, kur tarnavo, o paprasti žmonės, kurie nebuvo sovietinėje armijoje, negali žinoti, kas ten buvo. Beje, sovietų armijoje ukrainiečiai nebuvo labai tolerantiški kitiems. Dėl karo galima kaltinti ir Rusiją, ir Ukrainą. Visi teisina, kad Ukraina teisi. Ne tik rusai kalti, kas vyksta Ukrainoje, kalta ir Europos Sąjunga, kuri kišasi ne į savo reikalus.

ALVYDAS

Gyvenu prie Apvardų ežero, todėl matau visą Baltarusiją. Susitikti su nelegalais akis į akį neteko. Jaučiuosi saugiai, nes yra karo policija, pasieniečiai kiekvieną dieną važinėja, pravažiuoja po 6–7 kartus per dieną. Kartais sustoja, nes nežino, kur važiuoti. Mes visą laiką turim nešiotis pasą, nes gyvenam pasienio ruože, pasų pradėjo reikalauti, kai pradėjo nelegalai plūsti per sieną. Manęs parodyti pasą nė karto neprašė.
Domimės karu daug, kaip ir pradžioje, ne mažiau. Mes esam visiškai neapsaugoti. Gali pulti mus iš Kaliningrado pusės, per Latviją nuo Sankt Peterburgo, Baltarusija visiškai šalia, apgulti esam iš visų pusių. Sako, kad Baltarusijoje visas žirkles išpirko, matėm filmuotą medžiagą, kai patys baltarusių pasieniečiai duoda nelegalams žirkles pasienyje, kad galėtų prakirpti koncertiną.
Aš žiūriu lietuviškus televizijos kanalus, matom ir Baltarusijos televiziją, gal 10 kanalų, daug ten melagienų. Per jų televiziją žiūriu tik filmus, ten rodo geras komedijas. Jų propaganda nesąmones kalba, rodo tik Lukašenką, teisybės ten nematau, aš atskiriu, kur tiesa, o kur melas. Aplink gyvena įvairių tautybių žmonės, jie visi normalūs, turiu draugą ukrainietį, kuris dirba Visagine, jis tvirtina, kad mūsų televizija ne viską apie karą parodo.

Jurgitos Ulkienės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas