IRŠPT organizuojamose veiklose pedagogai ne tik mokosi, bet ir kuria

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – IRŠPT) – tai įstaiga, teikianti įvairiapusišką pagalbą ne tik visiems Ignalinos rajono švietimo sistemos dalyviams: mokyklų bendruomenėms, pedagogams, mokiniams, mokinių tėvams, bet ir bendruomenėms, vaikų globos namų, seniūnijų, kultūros srities darbuotojams bei kitiems Ignalinos ir kitų savivaldybių gyventojams. Plačiau apie IRŠPT veiklą, kasdienius rūpesčius ir ateities planus „Ignalinos diena“ kalbėjosi su direktore Rima Cibulskiene ir metodininke Rima Kilkuviene.

Veikia jau daugiau nei 26-erius metus

IRŠPT yra akredituojama įstaiga, tad šiemet, pasibaigus akreditacijai, jos veikla buvo vertinama iš naujo. Ekspertai kol kas tik žodžiu pateikė savo pastabas ir išvadas, kurios buvo gana palankios, tad direktorė tikisi, kad IRŠPT gaus akreditacijos pažymą dar trejiems metams.

Kaip sakė R. Cibulskienė, IRŠPT tuomet dar Ignalinos rajono valdybos (dabar – Ignalinos rajono savivaldybės taryba) sprendimu buvo įkurta 1996 m. ir pavadinta Ignalinos rajono pedagogine-psichologine tarnyba. 2004 m. pavadinimas pakeistas į Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą, o keičiantis įvairiems teisės aktams bei reikalavimams 2018 m. IRŠPT gavo savo dabartinį pavadinimą.

Anot direktorės, pagrindinės IRŠPT veiklos sritys yra pedagogų ir kitų profesijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, rajono mokytojų metodinės tarybos, rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių veiklos koordinavimas ir pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai, mokytojui, mokyklai teikimas.

Rajone – 15 būrelių

Ignalinos rajone šiuo metu veikia 15 metodinių būrelių, į kuriuos iš viso rajono renkasi įvairių dalykų mokytojai, kurie ne tik dalijasi savo žiniomis su kolegomis, bet ir patys tobulėja. Mokytojams rengiami metodiniai užsiėmimai, mokymai, seminarai, įvairių metodinių priemonių pristatymai, atsiliepiama ir į mokytojų pasiūlymus bei pageidavimus.

Kaip teigė IRŠPT vadovė, pedagoginė psichologinė pagalba teikiama ne tik specialiuosius poreikius turintiems vaikams ar jų šeimoms, bet ir gabiems mokiniams. „Pedagoginės psichologinės pagalbos iš tiesų prireikia kiekvienam, – sakė R. Cibulskienė. – Turime specialistus – psichologą, specialiuosius pedagogus, logopedą, – kurie ne tik konsultuoja kiekvienas savo srityje, bet ir atlieka įvertinimus vaikams, susiduriantiems su įvairiais sunkumais.“ R. Kilkuvienė pridūrė, kad šie specialistai dalyvauja ir metodinių būrelių veikloje, veda mokytojams seminarus.

Psichologas – itin reikalingas

Specialiuosius pedagogus ir logopedus turi visos rajono švietimo įstaigos, tad jų poreikis nėra toks didelis, o štai psichologų rajono mokyklose trūksta. „Tad mes nuolat primename, kad turime psichologą, pas kurį galima atvykti tiek individualioms, tiek grupinėms konsultacijoms, galima pasikviesti jį į mokyklą ar darželį, visos šios paslaugos yra nemokamos,“ – akcentavo IRŠPT vadovė.

Anot direktorės, IRŠPT siūlo savo paslaugas visoms rajono švietimo įstaigoms, bet būna, kad patys pedagogai pasigenda kažkokios informacijos ar pritrūksta įgūdžių, tad kviečiasi IRŠPT darbuotojus į svečius. „Visai neseniai Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokytojams buvo aktualu pasikonsultuoti dėl darbo su specialiųjų poreikių vaikais, nes yra kelios skirtingos programos, ir pasitaiko, kad vienam vaikui iš pradžių taikoma viena programa, o pagerėjus jo mokymosi įgūdžiams prireikia keisti programą, – pavyzdį pateikė pašnekovė. – Tad mūsų specialioji pedagogė dalyvavo mokytojų metodiniame užsiėmime ir pakonsultavo rūpimu klausimu.“

Darnus ir darbštus kolektyvas

Šiuo metu IRŠPT dirba septyni kvalifikuoti specialistai – direktorė, trys metodininkai ir trys specialistai. Vykdant Nacionalinės švietimo agentūros projektą, IRŠPT patalpose dirba ir du socialiniai pedagogai, bet jie nėra IRŠPT darbuotojai. Neseniai tarnyboje pradėjo dirbti karjeros specialistas, kuris aptarnauja Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijas. „Džiaugiuosi, kad kolektyvo nariai ne tik kvalifikuoti, bet ir darniai dirbantys, – kalbėjo direktorė. – O kai dirba komanda, gera dirbti kartu su ja, ir rezultatai, žinoma, atitinkami.“

R. Cibulskienė IRŠPT vadovauja tiek laiko, kiek joje ir dirba – buvusią vadovę ji pakeitė šių metų sausio pabaigoje. Iš pradžių direktorės pareigas ji ėjo laikinai, kai buvo paskelbtas konkursas šioms pareigoms, jį laimėjo ir nuo rugsėjo tapo nuolatine vadove. Iki tol ji ilgai vadovavo Naujojo Daugėliškio mokyklai, vėliau – Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyriui.

„Ateinant čia dirbti, IRŠPT veikla man buvo šiek tiek pažįstama, – teigė pašnekovė. – Visko tikrai nežinojau, bet lankydavausi čia iš pradžių kaip mokytoja, po to – kaip mokyklos vadovė. Būdavo įvairiausių situacijų, kai tekdavo kreiptis į IRŠPT. Tad kuo ji užsiima ir kokias paslaugas teikia, man tikrai buvo žinoma. Atėjus dirbti susipažinau plačiau. Baimės nebuvo, tuo labiau, kad čia netgi mažiau funkcijų nei mokykloje.“

R. Cibulskienės teigimu, IRŠPT savo funkcijas vykdė sėkmingai, tad jai tereikėjo įsilieti į darnų kolektyvą ir tęsti pradėtus darbus.

Ištvėrė sunkmetį

R. Kilkuvienės darbinė karjera IRŠPT tęsiasi kur kas ilgiau – moteris čia dirba nuo 2005-ųjų, taigi, jau septyniolika metų. Visą tą laiką ji ėjo metodininkės pareigas, tik 2019–2020 metais teko laikinai eiti vadovės pareigas. Tuo metu, anot pašnekovės, dirbti buvo sunkiau, nes dirbo mažiau darbuotojų. Pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimo ir metodinių veiklų sritį kuravo ji viena.

„Tai buvo sudėtingas laikotarpis, – prisiminė metodininkė, – tuo labiau, kad prasidėjo pandemija, Lietuvoje buvo įvestas karantinas, daug kas dirbo nuotoliniu būdu. Stengėmės kiek įmanoma, bet iššūkius įveikėme. Manau, viskas į gera ir dabar džiaugiamės, kad vėl sugrįžome į normalią veiklą. Mielai į kolektyvą priėmėme naują direktorę, ir šiaip IRŠPT padaugėjo žmonių, tad galime geriau pasiskirstyti funkcijas, dirbti efektyviau ir kokybiškiau.“

Ateityje – dar daugiau paslaugų

Neseniai IRŠPT įsigijo naujų patalpų, tad nuo šiol ką tik suremontuotose kabinetuose specialistai – pavyzdžiui, specialusis pedagogas ir logopedas – dirbs po vieną, tad vienam nebereikės kažkur išeiti ir laukti, kol kitas kalbasi su klientu. Dar viena būsima naujovė – jau suremontuotos patalpos būsimam sensoriniam kambariui. Jam dar reikės įsigyti įrangą bei priemones ir įdarbinti specialistą – kineziterapeutą arba ergoterapeutą.

Sensoriniame kambaryje vaikas, turintis vienokių ar kitokių sutrikimų, per pojūčius – uoslę, skonį, klausą, regą ar lytėjimą – nusiramina, atsipalaiduoja, pažįsta pasaulį, didina savo gebėjimus, skatinamas kognityvinis vaiko vystymasis.

„Mūsų pagalbos specialistai mato, kokios pagalbos reikia besikreipiantiems vaikams, todėl akivaizdu, kad sensorinio kambario užsiėmimų nauda būtų tikrai didelė, – vylėsi R. Cibulskienė. – Reikia tikėtis, kad pajėgsime jį išlaikyti savo lėšomis, tad mūsų klientams šios paslaugos būtų nemokamos.“

Autorės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas