Šveicarų pora įsikūrė prie Rubikių ežero

Gegužės pradžioje Mačionių kaime (Anykščių r.), už šešių kilometrų nuo Leliūnų, buvo atidaryti poil­sio namai „Palaima“, kuriuos įrengė pora iš Šveica­rijos Karina ir Stefanas Bolligers.

Kaip per atidarymą pasako­jo šveicarai, į Lietuvą jie nu­sprendė persikelti susižavėję šios šalies gamta. Prieš kele­rius metus keliaudami moto­ciklu po Lietuvą, netikėtai už­suko į Uteną, paskui važiavo į Anykščius, kur juos pakerėjo Rubikių ežeras. „Mes pradėjo­me ieškoti šioje vietoje pirkti žemės sklypo, ir tas noro išsi­pildymas, pasirodo, buvo vi­sai čia pat. Kai savo draugams pradėjome sakyti, kad norime gyventi Lietuvoje, jie stebė­josi, tačiau patvirtino, jog tai – labai įdomu, kiti bandė at­kalbėti, kad nevažiuotume“, – savo pirmuosius įspūdžius pa­sakojo sodybos šeimininkas. Po kurio laiko pora susipaži­no su lietuviais, gyvenančiais Šveicarijoje. „Jie mums sakė, kad gal iš proto išsikraustė­me, jog pasirinkome gyventi Lietuvoje. Tačiau kai papasa­kojome jiems, kad ten – Lie­tuvoje – labai gražu, jie sakė, jog viskas gerai“, – prisiminė S. Bolligers.

K. ir S. Bolligers, 2019 metų rudenį pradėję statyti namą, šiemet jį baigė ir jau tvirtai nu­sprendė gyventi Lietuvoje. Sta­tinys Rubikių ežero pakrantėje iškilo per trejus metus.

S. Bolligers dirbo Šveicari­jos bendrovėje elektros inži­nieriumi, o jo žmona polici­joje. Moteris greitu laiku žada atsisveikinti su darbu ir įleisti šaknis Anykščių žemėje.

S. Bolligers dėkodamas vi­siems pagalbininkams, staty­bininkams tvirtino, jog tikė­jo sėkme, tikėjo, jog pavyks įveikti visus sunkumus ir at­verti lankytojams poilsio na­mus „Palaima“, kuriuose pui­kiai įrengtos gyvenamosios erdvės, taip pat restoranas.

Naują turizmo objektą ap­lankęs Anykščių rajono savi­valdybės meras Sigutis Obele­vičius sveikino porą nugalėjus nemažas mūsų šalies biuro­kratines kliūtis ir džiaugėsi, kad į Anykščių žemę atke­liavo šveicariškas kapitalas. „Matydamas Stefano degan­čias akis neabejojau, kad jam pasiseks“, – tvirtino meras S. Obelevičius.

Į kaimo turizmo sody­bos atidarymą S. ir K. Bolli­gers pasikvietė ne tik rinkti­nius svečius, žurnalistus, bet ir savo kaimynus – Mačionių gyventojus.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas