Spitrėnuose į paskutinę kelionę išlydėtas klebonas Povilas Klezys

Spalio 5 dienos popietę į paskutinę kelionę buvo išlydėtas Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos, Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos vardo parapijų ganytojas kun. Povilas Klezys.

Į gerb. kunigo laidotuves susirinko didžiulė minia parapijiečių, svečių, jo seminarijos kurso draugų, laidotuvėse dalyvavo 40 Panevėžio vyskupijos kunigų, šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o jam talkino vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kun. ir P. Klezio pusbrolis, Vatikano administracijos direktorius monsinjoras dr. Rolandas Makrickas. Nuo pirmųjų P. Klezio dienų seminarijoje jį pažinojęs vyskupas J. Kauneckas savo pamoksle prisiminė ne tik jo jaunystę, bet ir tolimesnius šiltus susitikimus, kalbėjo apie jo šventą tarnystę Dievui ir žmonėms.

Po paskutinės kelionės apie Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią kun. P. Klezys amžino poilsio atgulė jau prieš daugelį metų jo paties pasirinktoje vietoje – bažnyčios šventoriuje.

Laikraščio „Utenos diena“ inf. Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas