Šeimos aistra šaudyti nuvedė iki pergalių

Turbūt ne visi uteniškiai žino, kad Utenoje gyvena šeima, kurios nariai, nuo mažiausio iki didžiausio, yra užsikrėtę aistra vienai sporto šakai, o mėgstamiausias vaikų žaislas – lankas su strėle. Mažiausias šios šeimos atstovas penkiametis Vytis savo rankutėmis jau tvirtai laiko lanką, o štai keturiolikmetis Jonas liepos mėnesį Druskininkuose vykusiame Lietuvos šaudymo iš lanko čempionate skriemulinių lankų suaugusių vyrų grupėje iškovojo aukso medalį ir čempiono taurę. Apie šeimos aistrą, įkurto lankininkų klubo veiklą Utenoje ir šaudymo iš lanko pasiekimus sutiko papasakoti Marius ir Jonas Grigaravičiai.

Susižavėjo po pirmo šūvio

„Aš visada mėgau taiklumo sportą. Kartą draugas davė pa­bandyti iššauti iš lanko. Ir man labai patiko, tą pačią dieną, po pirmo šūvio, susižavėjau šiuo sportu. Viskas buvo nauja ir įdo­mu. Tuo užsikrėtė ir žmona, pas­kui ir vaikai, kuriuos nuolat vež­davomės į treniruotes“, – apie užgimusią aistrą kalbėjo M. Gri­garavičius. Jis su draugu Artūru Puzinkevičiumi 2009 metais įkū­rė Utenos lankininkų klubą, ku­ris sėkmingai veikia iki šių die­nų. Utenoje toks klubas pirmasis ir vienintelis. „Lankininkų spor­to šiame mieste nebuvo netgi so­vietmečiu. Mes esame pradinin­kai. Įkūrę klubą prisipirkome lankų, bandėme šaudyti, bet pa­taikyti į taikinį neišėjo. Konsulta­vomės su šio sporto žinovais, ieš­kojome atsakymų, stebėdavome varžybas, vykstančias užsienio valstybėse, ir mokėmės savaran­kiškai“, – apie klubo įkūrimo pra­džią pasakojo pašnekovas. Šiuo metu klubas vienija per 20 įvai­raus amžiaus narių, jauniausiai – vos septyneri, o konsultacijų bei patarimų į klubo įkūrėją ir trene­rį dabar jau kreipiasi ir šios spor­to šakos atstovai iš didžiųjų Lie­tuvos miestų.

Besidomintiems šaudymu ir norintiems savo laisvalaikį praleisti įdomiau, aktuali gali būti šaudykla Kaune.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas