Milžinišką tremtinių laiškais įgarsintą instaliaciją jau galima aplankyti ir Utenoje

Šiemet birželio 14 d. sukanka lygiai aštuoniasde­šimt metų, kai prasidėjo masinės priverstinės Lie­tuvos gyventojų deportacijos į Sibirą. Iš Utenos siaurojo geležinkelio stoties, šiuo metu mininčios savo 120 m. jubiliejų, į kitą pasaulio pusę slinko vagonai. Vykdami į nežinią suimtieji vylėsi kada nors dar išvysti savo artimuosius. Tekstilės dai­lininkė Monika Žaltauskaitė-Grašienė apie tau­tos skaudulius prakalbo menine instaliacija „At­minties audeklas“. Lietuvos tremtinių atminimui dedikuotą kūrinį ji pritaikė Utenos laisvės kovų muziejaus erdvei – žiūrovai darbą galės išvysti iki rugpjūčio pabaigos. Simboliška, kad tuo metu mi­nima ir Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos išvyko paskutinis okupacinės sovietų kariuomenės dalinys.

Daugiau apie tai skaitykite trečiadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas