Daugybė jautrių ir slaptų aktorės Justinos Mandrijauskaitės veidų

Atrodo, jog šviesiaplaukės Utenos kamerinio tea­tro aktorės įkūnijami personažai savyje talpina šiek tiek džiaugsmo, truputį širdgėlos ir ne vieną nepa­pasakotą istoriją. O gal iš už užuolaidos žiūrovams tyliai šypsosi visai kitas žmogus ir tikrosios Justi­nos Mandrijauskaitės, kuri scenoje deklamuoja po­eto Pauliaus Širvio eiles, nebelieka? „Gyventi reikia taip, tarsi būtų lengva“, – sako aktorė.

Vaikystė ir tragiška netektis

„Esu vienturtė. Mano vaikystė buvo pilna tėvų meilės, bent jau dabar ją taip atsimenu. Tik bū­dama 10-ies metų netekau tėčio, jį sumušė gatvėje ir jis mirė“, – „Utenos dienai“ paatviravo ute­niškė. – Tėtis buvo tyros širdies, ramaus būdo ir jaukios chariz­mos žmogus. Mes su juo daug piešdavom, jis grodavo gita­ra – drauge dainuodavom. Jei ne gitara rankoje, tai muzika iš plokštelių namuose skambėda­vo nuolat. Tėčio broliai, seneliai taip pat grojo, dainavo. Augau tarp žmonių, kuriems menas ir muzika buvo artimi. Mama kas­dien dainuodavo skalbdama, gamindama, valydama dulkes. Kol neišdainuodavo visų lop­šinių, net neužmigdavau.“ Vai­ko, kuris anksti pradėjo brėžti savo likimo liniją, dienos vie­naip ar kitaip buvo susijusios su scena bei vaidyba. Pasak pašne­kovės, vienas mylimiausių žai­dimų vadinosi „atspėk dainą“. Būsima aktorė lyg diktorė ves­davo savo „Panoramos“ laidą bei bandydavo atkartoti tai, ką matė filmuose. „Susistatydavau flomasterius ir, įsivaizduoda­ma, jog tai gyvi žmonės, kurda­vau šou pasirodymus“, – prisi­minė ji.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Gali būti aktualios naktinės užuolaidos

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas