Antras Lietuvoje Afrikinio kiaulių maro atvejis – kaimynystėje

Liepos 22 d. Molėtų rajone, Giedraičių miestelyje (Širvintų g. 22) esančiame kiaulių ūkyje, patvirtintas antras Lietuvoje šiais metais Afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) ligos protrūkis. Čia penėti buvo laikomos 264 kiaulės. Pirmasis AKM židinys buvo nustatytas liepos 8 d. Šakių rajone (Kidulių sen.) esančiame kiaulių ūkyje, kuriame savo reikmėms buvo auginamos keturios penimos kiaulės.

Liepos 21-os rytą ūkio savininkė, po nakties radusi 12 nugaišusių kiaulių, iš karto (apie 9.10 val.) apie tai informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Utenos departamento Molėtų skyrių, o pastarasis – VMVT Utenos departamentą. Situacijai įvertinti ir mėginiams paimti į ūkį nedelsiant buvo išsiųsti VMVT Utenos departamento ir Molėtų skyriaus inspektoriai (toliau – VMVT pareigūnai), kurie kartu su įgaliotuoju veterinarijos gydytoju jau 11 val. buvo įvykio vietoje.

Liga tarp kiaulių vystėsi agresyviai. Kol atvyko VMVT pareigūnai, per dvi valandas ūkyje nugaišo dar dvi kiaulės. Likusios gyvos kiaulės buvo apatiškos, dauguma jų gulėjo, sunkiai kvėpavo, iš snukių ėjo putos (agonijos būklė).

Įtariant AKM ligą, buvo paimta kiaulių kraujo bei gaišenų mėginių, kurie nedelsiant išsiųsti ištirti į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą. Jis liepos 22 d. patvirtino AKM virusą. VMVT direktoriaus 2022-07-22 įsakymu Nr. B1-524 „Dėl Afrikinio kiaulių maro protrūkio kiaulių laikymo vietoje“ aplink užkrėstą ūkį buvo nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, jose nurodyta taikyti AKM kontrolės ir židinio likvidavimo priemones.

Siekdami, kad virusas neišplistų, VMVT Utenos ir Vilniaus departamentų pareigūnai, talkinant Molėtų rajono savivaldybės įmonėms (technika ir žmogiškaisiais ištekliais), operatyviai atliko būtinuosius ligos likvidavimo darbus. Per dvi paras visos ūkyje laikytos kiaulės nugaišintos ir saugiai išvežtos utilizuoti, atlikta pirminė pastatų, įrangos ir teritorijos dezinfekcija. Yra uždrausta iš ūkio išvežti susikaupusį mėšlą ir srutas. Bus sunaikinti ir ūkio teritorijoje sandėliuoti pašarai, menkavertis inventorius. Vėliau lauks pastatų vidaus, pašarų laikymo ir šėrimo įrangos valymo darbai. Prieš atliekant galutinę ūkio dezinfekciją, ūkyje atlikto valymo kokybę vertins VMVT Utenos departamento pareigūnai.

Kad būtų išsiaiškinta, kaip virusas pateko į ūkį, pradėtas epizootinis tyrimas. Yra keletas versijų, kurios tikrinamos. Ūkis įsikūręs šalia miško. 3 km atstumu nuo šio ūkio liepos 13 d. buvo rastos šešios šernų gaišenos, kurioms patvirtintas AKM, todėl yra didelė tikimybė, kad AKM liga aktyviai cirkuliavo ir ūkio aplinkoje.

Ūkis, kuriame pasireiškė AKM, gegužės mėnesį VMVT Utenos departamento pareigūnų buvo patikrintas. Tikrinimo metu nustatyta biologinio saugumo reikalavimų pažeidimų ir ūkio atsakingam asmeniui taikytos administracinės poveikio priemonės. Ūkis ne kartą buvo konsultuotas dėl kasdienio biologinio saugumo priemonių taikymo, tačiau neatsakingas požiūris į elementarias atsargumo taisykles ir perspėjimų laikytis privalomų biosaugos reikalavimų ignoravimas privedė iki ūkyje laikytų kiaulių likvidavimo. Ūkio savininkui nebus kompensuojami dėl pasireiškusio AKM ligos protrūkio patirti nuostoliai.

Kaip žinoma, nustačius AKM kiaulių laikymo vietoje, Europos Komisijos sprendimu teritorija aplink AKM židinį skelbiama III AKM zona, kur įsigalioja griežčiausi apribojimai dėl gyvūnų, produkcijos judėjimo, sustoja jų eksportas. Laimei, 10 km spinduliu nuo AKM ligos protrūkio didelių komercinių kiaulininkystės ūkių nėra. Į 3 km apsaugos zoną pateko tik vienas kiaulių laikytojas, kuris šiuo metu daug kiaulių neturi ir apribojimų galiojimo laikotarpiu galimai patirs minimalius nuostolius. Tik įvykdžius visas AKM likvidavimo priemones, atlikus baigiamąją dezinfekciją ligos židinyje ir daugiau nebenustačius AKM ligos, apribojimai bus atšaukti.

VMVT Utenos departamentas pažymi, kad miškuose suaktyvėjus AKM šernų populiacijoje, nesilaikant biologinio saugumo reikalavimų, šios pavojingos ligos virusą bet kada galima parsinešti iš užkrėstos aplinkos į savo ūkį. Net ir nedideliame nekomerciniame ūkyje laikoma viena užkrėsta kiaulė sukelia didžiulius nuostolius regionui dėl kelis ar keliolika mėnesių taikomų prekybos ir judėjimo apribojimų. Norint apsaugoti nuo AKM savo laikomas kiaules, nesudaryti problemų kitiems, VMVT Utenos departamentas ragina kiaulių laikytojus neatsipalaiduoti, nuolat griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Būtina saugoti savo auginamus gyvūnus nuo galimo kontakto su pašaliniais asmenimis, kitais gyvūnais, nešerti kiaulių šviežiai nušienauta žole. Taip pat ir patiems einant į tvartą laikytis pagrindinių reikalavimų – pasikeisti avalynę, darbo drabužius, naudoti tik kiaulėms šerti ir prižiūrėti skirtą inventorių, laikytis asmens higienos.

Kilus įtarimų dėl kiaulių sveikatos būklės, būtina nedelsiant informuoti VMVT tel. 8 800 40 403, kreiptis į VMVT teritorinius padalinius ar departamentus arba pranešti aptarnaujantiems privatiems veterinarijos gydytojams.

VMVT Utenos departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas