Politinės partijos patrauklesnės nei profesinės sąjungos

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad per praėjusius metus šalyje padaugėjo politinių partijų, kurios pritraukė daugiau narių, tačiau per pastaruosius penkerius metus sumažėjo profesinių sąjungų narių skaičius.
Statistikos departamento duomenimis, nuo 2009 iki 2013 metų verslininkų ir darbdavių asociacijų narių skaičius padidėjo 1,8 tūkst. (14,9 proc.). 2013 m. šios asociacijos vienijo 13,9 tūkst. juridinių asmenų (įmonių), tai sudarė 15,3 procento visų veikiančių ūkio subjektų.

2013 m. politinių partijų lėšos sumažėjo 8,4 mln. litų (25 proc.) ir siekė 25,2 mln. litų. Trys ketvirtadaliai (75,4 proc.) lėšų buvo gauta iš valstybės biudžeto. Dešimtadalį (9,7 proc.) politinių partijų lėšų sudarė fizinių asmenų paaukoti pinigai. Surinkti nario mokesčiai siekė 7 procentus visų lėšų.
Profesinių sąjungų lėšos 2013 m. padidėjo 6,3 procento ir sudarė 15,3 mln. litų. Pagrindinis profesinių sąjungų finansavimo šaltinis – nario mokesčiai – sudarė 61,7 procento jų lėšų.
Verslininkų ir darbdavių asociacijų lėšos 2013 m. padidėjo 46,6 mln. litų, arba 36,6 procento, ir siekė 173,8 mln. litų. Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis jų finansavimo šaltinis buvo nario mokesčiai.
Draugijų, sąjungų, klubų, bendrijų, visuomeninių organizacijų ir panašių asociacijų lėšos 2013 m. padidėjo 66 mln. litų (27,4 proc.) ir siekė 306,5 mln. litų. Daugiau nei trečdalį (35,3 proc.) lėšų sudarė įmokos gautos iš labdaros, paramos bei aukoti pinigai, penktadalį (19,9 proc.) – iš Europos Sąjungos fondų, aštuntadalį (12,9 proc.) sudarė lėšos, gautos iš nacionalinio biudžeto (įskaitant lėšas, gautas vykdant valstybės institucijų organizuojamus projektus).
Palyginti su 2012 m., padidėjo verslininkų ir darbdavių asociacijų (16,9 proc.) bei kitų asociacijų (23 proc.), o sumažėjo profesinių sąjungų (10,7 proc.) ir politinių partijų (42,3 proc.) išlaidos. Visos narystės organizacijos didžiąją dalį išlaidų skyrė prekėms ir paslaugoms pirkti. Darbo užmokestis sudarė daugiau nei trečdalį (35,2 proc.) profesinių sąjungų išlaidų, daugiau nei ketvirtadalį (26,4 proc.) – verslininkų ir darbdavių asociacijų, 8,5 procento – politinių partijų, 13,4 procento – kitų asociacijų išlaidų.

Lietuvos statistikos departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas