Po audringų ataskaitų tvirtinimų – savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai

Tradiciškai paskutinį mėnesio ketvirtadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdyje dalyvavo beveik visi politikai, išskyrus Robertą Miliauską, kuris pirmininkaujančiam merui Alvydui Katinui atsiuntė raštą, jog dėl pandemijos paskelbimo viešuose posėdžiuose jis nedalyvaus. Šį kartą Taryba balsavo net už 49 klausimų svarstymą. Pasibaigus posėdžiui paaiškėjo, jog trys iš jų atidėti ir sprendimai nepriimti.

Keisčiausia buvo tai, kad kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais, vėl Tarybos nariai nepatvirtino VšĮ Utenos verslo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį pristatė vadovė Irina Šeršniova. Jau svarstant darbotvarkę Tarybos narys Sigitas Mecelica siūlė išbraukti antrą klausimą, kuriame svarstyta „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai”, nes, anot jo, posėdyje dėl ligos nėra paties direktoriaus. Tačiau meras patvirtino, jog yra jo pavaduotoja Zita Ringelevičienė, kuri gali pristatyti kompetentingą ataskaitą ir atsakyti į Tarybos narių klausimus. Įdomu dar ir tai, kad rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai, kuriai vadovauja S. Mecelica, irgi buvo nepritarta. Kilo aršios diskusijos, mat kai kurie Tarybos nariai buvo nepatenkinti kai kuriais paties komisijos pirmininko veiksmais. Jau po balsavimo S. Mecelica replikavo ir siūlė atšaukti komisiją, nes nebuvo pritarta jos veiklos ataskaitai.

Tačiau Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai buvo pritarta vienbalsiai. Po balsavimo meras A. Katinas pasveikino šios tarnybos vadovę savivaldybės kontrolierę Daivą Karalienę, sulaukusią gražaus jubiliejaus.
Vėliau buvo svarstyta ir pakeista Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūra. Nuo šiol savivaldybės administracijoje pasikeitus pavaldumui atskirai turėtų dirbti Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas), kurio šiuo metu nėra. Todėl nuo šiol buvęs Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius dabar vadinsis Švietimo ir sporto skyriumi.
Vėl atsiradus naujam vyriausiajam architektui, kuriuo šiuo metu konkursą prieš kurį laiką laimėjęs dirba Saulius Zokas, grįžo senasis Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus pavadinimas. Vyr. architektas, kaip ir buvo mažiau nei prieš pora metų, vadovaus Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui.
Tarybos nariams kilo klausimų ir dėl Kultūros skyriaus būtinybės bei kompetencijos, tačiau jis išliko. Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus pavadinimas irgi keičiasi. Funkcijos, susijusios su civiline bei priešgaisrine sauga, dalyvavimu rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą nutarta perkelti į Viešosios tvarkos skyrių. Todėl nuo šiol jis vadinsis Aplinkos apsaugos skyriumi.
Atsižvelgiant į naujo įstatymo pasikeitimus, Centralizuoto vidaus audito tarnyba nuo šiol vadinsis Centralizuoto vidaus audito skyriumi. Daugiau administracijos struktūroje pakitimų nėra.

Apie kai kuriuos kitus priimtus sprendimus skaitykite artimiausiuose laikraščio „Utenos diena” numeriuose.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas