Penkios Europos Sąjungos paramos priemonės, kurios padės pasiekti Jūsų ūkio ar verslo tikslų

Vis dar planuojate įkurti ūkį ar atnaujinti esamo ūkio infrastruktūrą, techniką, o gal turite verslo idėjų, kurios būtų vystomos kaimo vietovėse? Kviečiame sukrusti ir jau apsispręsti, nes Jūsų idėjoms įgyvendinti skiriama 2014–2020 m. finansinės paramos perspektyva eina į pabaigą. Dabar pats laikas kreiptis į mus, Konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ekonomikos konsultančių komandą: Audronę Korsakienę, Eglę Tamulytę, Jolitą Graužinytę arba Ramunę Rakūnienę.

Kodėl mes? Todėl, kad turime patirties ir dirbame visoje Lietuvoje – per du dešimtmečius ūkininkams ir kitiems verslo subjektams sėkmingai parengėme daugiau nei 10 000 verslo planų ir atlikome visus jų administravimo darbus, gavus paramą. Pasirinkite tinkamiausią paramos priemonę ir mūsų konsultantai su Jumis dirbs nuo paraiškos parengimo iki projekto įgyvendinimo.
Iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.
Paraišką gali teikti fizinis ar juridinis asmuo, įregistravęs valdą (fizinis asmuo dar ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdantis ž. ū. veiklą ir iš jos gaunantis pajamų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 50 tūkst. Eur. Galėsite įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, transporto priemonių; savo valdoje įsirengti reikiamą infrastruktūrą, ją rekonstruoti; kompensuoti statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidas. Yra papildomų sąlygų.
– Iki birželio 15 d. renkamos paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka“.
Parama skiriama pareiškėjams, siekiantiems kurti ne žemės ūkio srities verslą kaimo vietovėje. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 18 800 Eur (kai sukuriamas ne mažiau kaip 1 etatas) arba 37 600 Eur (kai sukuriami ne mažiau kaip 2 etatai).
Finansuojamos visos būtinos išlaidos, skirtos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti. Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys arba naujai įsteigtos labai mažos įmonės. Paramai taikomas 100 proc. intensyvumas.
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 25 mln. Eur lėšų.
– Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. renkamos paraiškos pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.
Pareiškėjas turi būti ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus, kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas, o valdą ir ūkininko ūkį yra įregistravęs ne anksčiau kaip prieš 2 m., taip pat nebuvo ir nėra pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.
Paramos galima prašyti tiek naujai, tiek naudotai technikai ir įrangai įsigyti bei kitoms su verslo plano įgyvendinimu susijusioms išlaidoms. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 40 tūkst. Eur. Paramai taikomas 100 proc. intensyvumas.
– Nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos bus renkamos ir rugpjūčio mėnesį.
Pareiškėju gali būti fizinis asmuo iki paramos paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravęs valdą ir ūkininko ūkį. Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.
SVARBU! Jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią veiklos sritį, pakartotinai parama gali būti skiriama tik kitai veiklai. Paramos suma vienam projektui – 15 000 Eur. Paramos intensyvumas – 100 proc. dviem dalinėmis išmokomis (80 proc. – po sprendimo skirti paramą priėmimo; 20 proc. – mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo).
– Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Pareiškėju gali būti juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 Eur. Finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Finansuojama: statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas, kompiuterinė ir programinė įranga, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas ar gerinimas, bendrosios projekto išlaidos.

Dvejojate ir sunku apsispręsti? Kviečiame konsultuotis:
Audronė Korsakienė, tel. 8 616 13 474, el. p. audrone.korsakiene@lzukt.lt;
Jolita Graužinytė, tel. 8 640 76 695, el. p. jolita.grauzinyte@lzukt.lt;
Ramunė Rakūnienė, tel. 8 655 56 542, el. p. ramune.rakuniene@lzukt.lt;
Eglė Tamulytė, tel. 8 681 70 658, el. p. egle.tamulyte@lzukt.lt.

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas