Pasinaudojant Europos Sąjungos parama, Utenoje atsiras Menų inkubatorius

Ūkio ministerija šių metų pradžioje skyrė lėšų Menų inkubatoriui Utenoje įkurti – šis projektas buvo vienas pirmųjų rezervinių projektų sąraše, kuriems skirtas finansavimas likus 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio lėšų. Parama inkubatoriams kurti ir plėsti Lietuvoje skirta pagal priemonę „Asistentas-2″. Bendra projekto vertė yra per 12 mln. litų, iš kurių 9 mln. litų yra Europos Sąjungos (ES) paramos lėšos, 1 mln. litų – savivaldybės biudžeto lėšos, likusi dalis – susigrąžintas PVM mokestis.

Paramą skyrė neiškart

Menų inkubatorių, kurių tikslas sudaryti menininkams sąlygas kurti ir pristatyti savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusį verslą, steigimas ir jų veikla padeda skatinti šalies regionuose verslumą, didinti jau veikiančių įmonių gyvybingumą ir skatina naujų darbo vietų kūrimąsi. Taip pat padeda užtikrinti galimybes puoselėti kultūrinius, meninius gebėjimus.
Ilgus metus centre stovintis pastatas-vaiduoklis, buvęs kino teatras „Taurapilis”, vienus uteniškius ir miesto svečius piktino, kitus juokino pakrypusiomis raidėmis bei niūriu fasadu. Norėdama jį prikelti naujam gyvenimui, rajono valdžia prieš keletą metų sumanė ten įkurti Menų inkubatorių, tačiau šiam projektui nebuvo skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas ir tik prieš metus paaiškėjo, kad Menų inkubatorius „Taurapilyje” bus.
Apgriuvusį pastatą prikelti, suteikti jam šarmo ir paversti gyvybingu bei veikliu centru Utenoje pasiryžo Utenos verslo informacijos centras. Įstaiga jau pradėjo įgyvendinti projektą „Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą „Taurapilis” kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams”. Įkurtas inkubatorius, kaip tikisi projekto vykdytojai, turėtų tapti rajono kūrybinių industrijų atstovų, kuriančių ir menu besidominčių bendruomenės narių traukos centru. Statybos darbai, kuriuos atlieka UAB „Ligaja”, bus užbaigti 2015 m. liepos mėnesį, dar tris mėnesius bus montuojama įranga. Techninę darbų priežiūrą vykdo Artūras Malinauskas.

Skatins menininkų verslumą

Kaip teigiama paraiškoje finansavimui gauti, Menų inkubatoriaus projekto Utenoje tikslas – sudaryti palankias sąlygas Utenos kūrybinių industrijų atstovams steigti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, juos plėsti ir didinti jų gyvybingumą įrengiant Menų inkubatorių. Įkūrus Menų inkubatorių, kūrybinių industrijų atstovams bus sudarytos kuo palankesnės sąlygos įgyvendinti kūrybines idėjas, kurti ir plėtoti su menu susijusius verslus, ugdyti kuriančių žmonių verslumą. Likusios patalpos bus naudojamos kūrybos rezultatams realizuoti, demonstruoti, mokymams organizuoti bei administracinėms reikmėms. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas jauniesiems menininkams pritraukti bei jų kūrybiniam gyvybingumui ir verslumui skatinti (reziduos ne mažiau kaip 50 proc. jaunųjų menininkų).
Projektą administruojanti Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova „Utenos dienai” teigė, kad šiuo metu „Taurapilyje” intensyviai vykdomi kapitalinio remonto darbai. Įgyvendinus projektą, numatomas inkubatoriaus patalpų plotas sudarys apie 1 633,99 kv. m. Kūrybai skirtų patalpų plotas sudarys ne mažiau kaip 60 proc. (dirbtuvės, studijos, repeticijų salės ir kita). Pasak I. Šeršniovos, kai kurios buvusios erdvės išliks, tik bus renovuotos, tačiau atsiras daug naujų, visiškai pakeistų patalpų.

Veiklos

„Be ES paramos tokio projekto įgyvendinti nepavyktų. Menų inkubatoriuje nuolat veiks apie 17 jaunų menininkų, kuriems lengvatinėmis sąlygomis bus suteiktos rezidavimo paslaugos, – veiklos vizija dalijosi pašnekovė. – Mes, verslo centro darbuotojai, padėsime menininkams tapti ir verslininkais, kad jie ne tik turėtų kūrybines erdves, bet ir sugebėtų realizuoti savo kūrinius”. I. Šeršniova aiškino, kad Menų inkubatoriui numatytos erdvės menų klubui – jame jauni žmonės galės susirinkti praleisti laiką, kartu susipažindami su inkubatoriuje vykstančiomis veiklomis ir į jas įsitraukdami, o galbūt pradėdami savo pačių veiklą. Bus skatinamas su menu susijusių verslų vystymas: ne tik Menų inkubatoriuje kuriantys, bet ir namuose dirbantys menininkai galės vestibiulyje įkurtoje kūrybinėje jaunimo studijoje su prekybos zonomis parduoti savo kūrinius, o inkubatoriaus darbuotojai teiks pagalbą realizuojant kūrybinę produkciją.
Planuojama, kad Menų inkubatoriuje įsikurs ir tekstilės studija, modernių technologijų studija, dailės studija, fotostudija, muzikos ir šokių studijos, audiovizualinių menų, garso įrašų, visažistų studija, teatro studija. Pastaroji veiks buvusioje didžiojoje salėje, kurios plotas po pastato rekonstrukcijos sumažės, įrengtoje dramos teatro studijoje. Šioje salėje bus įmontuotos kėdės, kurios dėl specialių mechanizmų galės būti greit sustumiamos, o salės erdvė išsiplėsti. Choreografijos studijoje – repeticijų salėje ir pagalbinėse patalpose – šeimininkaus ansamblis „Vieversa”. I. Šeršniova teigė, kad jau dabar kuriantys žmonės domisi galimybe reziduoti Menų inkubatoriuje. Ji akcentavo, kad tai – sveikintina ir kvietė visus jaunus kūrėjus ateiti pasidomėti sąlygomis ir veiklos galimybėmis „Taurapilyje”.
Direktorė tvirtino, kad Menų inkubatorius netaps meno meka siaurąja prasme – tai bus šiuolaikiška, moderni vieta visiems uteniškiams – ir kuriantiems žmonėms, ir jaukiai laiką praleisti norintiems jaunuoliams, ir originalios dovanos beieškantiems. „Taurapilyje” nuolat vyks gyva veikla, įvairūs projektai. Be to, Utena vėl galės džiaugtis kino teatru. Kino erdvėje bus įrengta 3D formatu veikianti įranga, taigi uteniškiams nebereikės važiuoti žiūrėti kokybiškų filmų į Vilnių ar dar kur nors.
Šiuo metu šalyje įgyvendinami devyni inkubatorių projektai. Vilniuje, Raudondvaryje, Anykščiuose, Klaipėdoje, Šiauliuose, Telšiuose inkubatorių projektai jau vykdomi, o finansavimas naujų projektų įgyvendinimui skirtas ne tik Utenos, bet ir Kauno bei Alytaus menų inkubatoriams.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas