Kviečiami mokiniai ir jų tėveliai (globėjai) registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas

Siekiant Neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės, įvairovės ir prieinamumo, didinant įvairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. sudaroma galimybė pasinaudoti įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu (finansavimas skiriamas programų teikėjams – įstaigoms ar laisviesiems mokytojams).

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurių sąrašas pateikiamas 2015 m. rugsėjo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AĮ-987 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikimo reikalavimams nustatymo”.
Nuo spalio 1 d. įvedamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, kad iš dalies būtų finansuojami mokinio lankomi būreliai, popamokiniai užsiėmimai ir pan. Jei mokinys lankys kelis užsiėmimus, lėšos atiteks tik vienai jo paties pasirinktai akredituotai programai. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, jų tėveliai (globėjai) gali kreiptis į neformaliojo vaikų švietimo teikėją dėl dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo pasirinktoje akredituotoje programoje. Programos veiks nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Programų sąrašą ir detalias Neformaliojo švietimo teikėjų paraiškas programoms galima rasti interneto svetainėje www.svietimas.utena.lm.lt

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas