Keturioms greitųjų kreditų bendrovėms – tūkstantinės baudos už neatsakingą skolinimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi vieno pareiškėjo skundą, skyrė baudas keturioms greitųjų kreditų bendrovėms. Bendra baudų suma siekia 29 669 Eur.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad greitųjų kreditų bendrovės, prieš suteikdamos vartojimo kreditą, netinkamai įvertino asmens mokumą. Trys įmonės, prieš suteikdamos kreditus, neįsitikino asmens pateiktos informacijos tikrumu, t. y. nesurinko paraiškoje pateiktą informaciją patvirtinančių įrodymų, ir asmens pateikta informacija rėmėsi neatsižvelgdamos į informaciją, gautą iš „Sodros” ir kitų duomenų bazių. Viena įmonė nubausta už tai, kad rėmėsi tik duomenų bazių informacija, todėl neturėjo informacijos apie kitus, nei duomenų bazėje esančius, įsipareigojimus ir negalėjo tinkamai įvertinti jo mokumo.
Be to, kelios įmonės nesilaikė vadinamosios 40 proc. taisyklės, pagal kurią vidutinės vartojimo kredito gavėjo įmokos dydis pagal visus turimus asmens įsipareigojimus turi sudaryti ne daugiau kaip 40 % vartojimo kredito gavėjo pajamų, pripažįstamų tvariomis. Asmeniui paskolinta daugiau, nei buvo galima pagal jo pajamų ir įsipareigojimų santykį. Toks santykis pareiškėjo atveju siekė nuo 58 iki 88 %, taigi jis buvo dvigubai didesnis, nei leidžia teisės aktai.
Nustatant baudų dydžius, atsižvelgta į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. Didžiausia bauda (23 169 Eur) skirta įmonei už tai, kad ji pažeidimą padarė pakartotinai, nepateikė būtinų duomenų ir taip kliudė Priežiūros tarnybai atlikti tyrimą.
Išsamesnę informaciją, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.
Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 54 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejus pagal gautus skundus arba savo iniciatyva ir iš jų net 48 atvejų (89 %) buvo skirtos poveikio priemonės. 22 vartojimo kredito davėjų buvo skirtos baudos, jų suma viršija 155 tūkst. Eur. Kai kurios įmonės sprendimus yra apskundusios teismui, todėl priežiūros institucija apie šių įmonių įstatymo nuostatų pažeidimus viešai skelbs tik pasibaigus teismo procesui. Iki šiol pirmosios instancijos teismai visus vartojimo kredito davėjų skundus dėl Priežiūros tarnybos priimtų sprendimų yra atmetę, tačiau teisminiai procesai tęsiasi aukštesnės instancijos teismuose.

Verslo kreditai https://finbro.lt/

Lietuvos banko inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas