Į pagalbą pieno ūkiams dar vienas finansinis instrumentas

Žemės ūkio ministerija susitarė su Lietuvos centrine kredito unija, jos narėmis – kredito unijomis ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, kad finansinės institucijos suteiks išskirtinį kreditavimą pieno gamintojams, kad pastarieji turėtų apyvartinių lėšų.

Rusijos embargas, pasaulinė pieno sektoriaus situacija bei pieno kvotų panaikinimas padarė tiesioginę įtaką mūsų šalies pieno sektoriui ir jo pasekmės labai skausmingos bei jaučiamos iki šiol. Lietuvoje pieno gamintojų pajamos už parduotą pieną 2015 m. sausį–liepą buvo apie 30 proc. mažesnės, palyginti su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu. Baltijos šalių ūkininkai pastaruoju metu gauna mažiausią kainą visoje ES, kuri yra maždaug 25 proc. žemesnė negu ES vidurkis.
„Siekiant sušvelninti Rusijos embargo padarinius ir sumažinti finansinę naštą žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams, buvo patikslinti galiojantys teisės aktai, sudaryta galimybė gauti iki 80 proc. kompensaciją už palūkanas, sumokėtas už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. Taip pat sudaryta galimybė gauti iki 80 proc. garantiją dėl kredito įstaigų teikiamų kreditų, skirtų trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) sumokėti už paslaugas žemės ūkiui, įpareigojant garantiją teikiančią instituciją sumažinti 0,2 procentinio punkto apskaičiuotą garantinį mokestį, mokamą už garantijos suteikimą. Be to, atnaujintas dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus, kompensavimas.“, – teigė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Regina Mininienė.
Siekiant padėti Lietuvos pieno gamintojams išgyventi šį sudėtingą laikotarpį ir užtikrinti rinkos stabilumą, vykdoma naujų eksporto rinkų paieška, teisinėmis priemonėmis stengiamasi sureguliuoti pieno tiekimo grandinės santykius, sudarytos galimybės pasinaudoti sviesto ir lieso pieno miltelių privataus sandėliavimo ir intervencijos parama. Net 38 proc. visos savanoriškos susietosios paramos nukreipta pieno gamintojams (2015 m. jiems numatyta 77 Eur išmoka už pieninę karvę), pieno gamintojams skiriamos ir maksimalios galimos pereinamojo laikotarpio nacionalinės išmokos.
„Nepaisant visų taikomų priemonių situacijai pieno sektoriuje stabilizuoti, dėl sumažėjusio ūkių pelningumo ir pasunkėjusios finansinės būklės gamintojai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Lietuvos centrinė kredito unija, atsižvelgdama į susiklosčiusią mūsų partnerių žemdirbių situaciją, inicijavo 16 kredito unijų vykdomą bendrą pieno sektoriaus kreditavimo projektą. Pieno gamybos verslu užsiimantys ūkininkai nuo šiol skirtinguose regionuose gali gauti trumpalaikius kreditus vienodomis sąlygomis“, – teigė LCKU Kreditavimo skyriaus vadovas Tomas Valauskas. Paskolos gavimą gali palengvinti gautinų išmokų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros įkeitimas – nereikia užstatyti nuosavo turto.
Paskolų teikimas bus vykdomas remiantis atsakingo skolinimo nuostatais ir kitais teisės aktais, todėl kiekvieno besikreipiančio žemės ūkio verslo subjekto būklė, padėtis, rizika ir galimybės gauti kreditą bus vertinama atskirai. Pieno ūkių savininkai dėl kredito apyvartinėms lėšoms gali kreiptis į Plungės kredito uniją, kredito uniją „Žemdirbio gerovė“, Akademinę kredito uniją, Panevėžio kredito uniją, Anykščių kredito uniją, kredito uniją „Tikroji viltis“, Širvintų kredito uniją, Kaišiadorių kredito uniją, Jurbarko kredito uniją, Raseinių kredito uniją, Grinkiškio kredito uniją, Ignalinos kredito uniją, Mažeikių kredito uniją, Druskininkų kredito uniją, Kėdainių krašto kredito uniją, kredito uniją „Kupiškėnų taupa“.

Žemės ūkio ministerijos inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas