Įmonei „Švyturys-Utenos alus“ skirta 811 tūkst. eurų bauda

Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovė „Švyturys-Utenos alus“ per patikrinimą ištrynė reikšmingą informaciją, neįvykdė įpareigojimo pateikti duomenų kopijos ir taip kliudė institucijos pareigūnams atlikti tyrimo veiksmus. Kadangi bendrovė prisipažino tokiais veiksmais pažeidusi Konkurencijos įstatymą ir bendradarbiavo su tyrėjais, jai skirta bauda buvo sumažinta iki 810 790 eurų.

2023 metų balandį Konkurencijos taryba atliko patikrinimą vienos didžiausių gėrimų gamintojų Lietuvoje patalpose. Tuo metu, kai institucijos pareigūnas tikrino „Švyturio-Utenos alaus“ darbuotojo telefone per programėlę „Messenger“ rastą susirašinėjimą su kitos įtariamos įmonės atstovu dėl produkcijos kainų ir darė šio susirašinėjimo kopijas, gėrimų gamintojos darbuotojas, prisijungęs prie savo „Facebook“ paskyros per kitą prietaisą, tikrinamą informaciją ištrynė.

Pareigūnai įpareigojo darbuotoją atsisiųsti jo paskyros „Facebook“ duomenų kopiją, tačiau ši nebuvo pateikta.

Konkurencijos tarybai dėl „Švyturio-Utenos alaus“ kliudymo veiksmų pradėjus tyrimą, bendrovė nuo pat jo pradžios bendradarbiavo su institucijos ekspertais, teikė detalius papildomus paaiškinimus. Be to, gėrimų gamintoja pripažino Konkurencijos tarybos nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir sutiko su skiriama bauda. Kadangi tai leido efektyviau užbaigti tyrimą dėl kliudymo veiksmų, institucija, atsižvelgusi į lengvinančias aplinkybes, skiriamą finansinę sankciją sumažino beveik 200 000 Eur – iki 810 790 Eur.

Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė pabrėžė, kad institucija visada skatina įtariamus pažeidėjus bendradarbiauti tyrimo metu, už ką taiko atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

Vis dėlto, anot jos, Konkurencijos taryba ir ateityje griežtai bei principingai vertins panašaus pobūdžio įmonių veiksmus, kuriais siekiama sutrukdyti surinkti tyrimui reikšmingos informacijos. Būtent patikrinimų metu institucijos pareigūnai siekia surinkti bendrovių turimus popierinius ir elektroninius dokumentus, o ypač – viešai neskleidžiamą informaciją, galinčią tapti vienais svarbiausių įrodymų atliekamuose tyrimuose dėl įtariamų konkurencijos teisės pažeidimų.

„Įmonių veiksmai, kuriais Konkurencijos tarybai trukdoma surinkti tyrimui reikalingus duomenis, kaip šiuo konkrečiu atveju – naikinant informaciją, patys savaime yra pavojingas procedūrinis pažeidimas, nes gali sutrukdyti išaiškinti Konkurencijos įstatymo pažeidimą, darantį žalą vartotojams“, – sakė J. Ivanauskienė.

Nutarimas per mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Konkurencijos tarybos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas