Dvi švietimo institucijos santykius sutvirtino sutartimi

Rengiant kvalifikuotus ir kompetentingus specialistus, reikalingus regiono darbo rinkai, ypač svarbi švietimo bei mokymo įstaigų, verslo ir kitų socialinių partnerių partnerystė bei bendrų veiklos krypčių numatymas.

Spalio 22 dieną buvo įtvirtinta dar viena specialistų rengimui reikšminga partnerystė – pasirašyta Utenos kolegijos ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro bendradarbiavimo sutartis.

Šioje sutartyje numatyta gerinti specialistų profesinio paruošimo kokybę, naudojant abiejų institucijų patalpas, įrengimus bei metodinius išteklius, rengti bendrus renginius, įgyvendinti bendrus projektus, vykdyti tyrimus, dalintis dėstytojų ir mokytojų patirtimi.

Utenos kolegija ir Utenos regioninis profesinio rengimo centras taip pat numato kartu dalyvauti projektuose, skirtuose pažangių technologijų įsisavinimui, regiono plėtros harmonizavimui, švietimui imlios visuomenės ugdymui.

Kaip pastebėjo sutartį pasirašę Utenos kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorius Zenonas Alekna, sutarties įgyvendinimas leis optimaliai naudoti turimas materialines mokymo ir studijų bazes, sutelks pedagoginį ir mokslinį potencialą bei išplės tęstinio mokymosi galimybes Utenos regione.

Utenos kolegijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas