Buvusi mokykla taps laikina karo pabėgėlių pastoge

Antrus metus nebeveikiančios buvusios Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos patalpose artimiau­siu metu, tikimasi, apsigyvens iš Ukrainos atvy­kę karo pabėgėliai. Rusijos Federacijos siaubiama Ukraina išgyvena tikrą siaubą – žūsta žmonės, nai­kinama šalies infrastruktūra. Tad artėjant žiemai ir šalčiams mūsų šalyje turėtų gerokai padaugėti karo pabėgėlių, ne išimtis – ir Utena, kuri žada priglaus­ti dar bent 200 ukrainiečių ir įkurdinti juos buvusios ugdymo įstaigos patalpose.

Lapkričio 9 dieną sunkveži­mis iš Pabėgėlių priėmimo cen­tro atvežė pirmąją siuntą – be­veik 100 čiužinių ir medinių gultų, kuriuos į buvusios moky­klos pastato antrą aukštą sune­šė Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės nariai. Ute­ną pasiekė ir kiti būtiniausi rei­kmenys (pagalvės, antklodės), žadama atgabenti buitinės tech­nikos, o Utenos rajono savival­dybė yra įsipareigojusi padėti įrengti patalpas, t. y. klases, ku­riose artimiausiu metu įsikurs nuo karo bėgantys ukrainiečiai.

Visą straipsnį skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Autorės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas