Norintiems pradėti verslą – naujos lengvatinės paskolos

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, netrukus galės kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis. Šioms paskoloms teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 22,8 mln. Eur iš Europos socialinio fondo.

„Siekiame įvairiais būdais pagerinti finansavimo gavimą pradedantiems verslą asmenims ir įmonėms pradiniame verslo vystymo etape, taip pat ieškant pagalbos įgyvendinti verslo planą. Dar 2007–2013 m. pasiūlyta panaši finansinė priemonė verslo naujokams pasiteisino su kaupu – naujai įsteigti verslai sukūrė beveik 3600 naujų darbo vietų. Todėl manome, kad ši nauja priemonė skatins gyventojus ieškoti įvairių verslo idėjų ir lengviau priimti sprendimą jas įgyvendinti”, – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktoriaus pavaduotoja Audra Mikalauskaitė.
Dėl labai mažų paskolų galės kreiptis visi asmenys, norintys pradėti dirbti savarankiškai, tačiau prioritetas ir reikšmingesnės papildomos finansinės paskatos naujoms darbo vietoms kurti, pvz., darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija pagal kitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamą priemonę „Subsidijos verslo pradžiai”,bus teikiamos su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančioms asmenų grupėms: asmenims iki 29 m., neįgaliems asmenims, vyresniems negu 54 metų asmenims, bedarbiams, moterims bei tiems, kurie kurs „žaliąsias” darbo vietas.
Paskolas investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis teiks viešo konkurso būdu atrinktas LKU grupės 42 kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).
„LKU grupės kredito unijos jau įrodė, kad gali būti puikūs gyventojų ir verslo patarėjai bei verslo finansuotojai – įgyvendindamos 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšomis finansuotą priemonę „Verslumo skatinimo fondas”, per beveik 6 metus kreditavo subjektų už 20 mln. Eur. Tikimės, kad su nauja finansavimo priemone iki 2017 m. pabaigos kredito unijos suteiks lengvatinių paskolų Lietuvos gyventojams ir jaunam verslui už 1,25 mln. Eur”, – teigė LCKU administracijos vadovo pavaduotojas Mindaugas Vijūnas.
Pasak M. Vijūno, jau nuo šių metų lapkričio 2 dienos Lietuvos gyventojai ir jaunos įmonės galės kreiptis į 42 LKU grupės kredito unijas dėl lengvatinių paskolų, taip pat gauti profesionalias konsultacijas verslo pradžios ir įgyvendinimo klausimais. Paskolos bus išduodamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Vienas paskolos gavėjas galės gauti tik vieną paskolą, kurios grąžinimo trukmė galės būti iki 10 metų.
„Be lengvatinių paskolų, pradedantieji verslą jau nuo spalio mėn. antros pusės galės pasinaudoti ir INVEGOS garantijomis, kurios atstoja dalį kredito įstaigų prašomo užstato. Tam tikslui bus naudojamos dar 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšomis finansuoto ir sėkmingai įgyvendinamo Verslumo skatinimo fondo grįžusios lėšos, kurios leido sukurti naują Verslumo skatinimo fondo finansų inžinerijos priemonę „Garantijos pradedantiesiems verslą”, – teigė UAB „Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) generalinis direktorius Audrius Zabotka.
Fondų fondo tikslas – padidinti darbo paklausą, skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą. Fondų fondas (VSF 2014–2020) buvo įsteigtas pasirašius trišalę sutartį tarp Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei INVEGOS. Šia trišale sutartimi bus įgyvendinama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansinė priemonė „Verslumo skatinimas 2014–2020″. Fondui skiriama lėšų suma – 24,5 mln. eurų.
Planuojama, kad iš VSF 2014–2020 bus suteikta ne mažiau kaip 1000 paskolų verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Tikimasi, kad šių naujai sukurtų verslų dėka bus sukurta ne mažiau kaip 1800 naujų darbo vietų. Siekiama, kad fondo pagalba ne mažiau kaip 440 su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų pradėtų savarankišką veiklą. Priemonė bus įgyvendinama iki 2023 metų.
VSF 2014–2020 valdo INVEGA, kuri atrinko finansinės priemonės valdytoją – LCKU, kuri atstovauja 42 kredito unijų konsorciumui.
Šiuo fondu toliau tęsiamos 2007–2013 m. struktūrinės paramos lėšomis finansuoto ir sėkmingai įgyvendinamo Verslumo skatinimo fondo veiklos. Dalies 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nukreipimas pradedantiesiems, ypač sus sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems, verslininkams rodo gyventojų verslumo skatinimo politikos nuoseklumą ir tęstinumo užtikrinimą. Verslumo skatinimo priemonėmis siekiama ilgalaikio efekto, nes paskolų forma verslui suteiktas finansavimas grįžta ir lėšos gali būti panaudojamos pakartotinai kitiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams finansuoti.

kku.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas