Žmonių palaikų laidojimui – tikslesnį teisinį reguliavimą

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos pasiūlytiems Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimams bei su jais susijusiems atitinkamiems Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams ir teiks juos Seimui. Šie pakeitimai leistų patikslinti žmonių palaikų vežimo reglamentavimą ir išsklaidyti teisinius neaiškumus, kurių dabar kyla praktikoje.

Parengtame pakeitimų projekte numatoma diferencijuoti žmonių palaikų vežimo į užsienio valstybes reikalavimus. Siūloma nustatyti, kad tuo atveju, kai palaikai vežami į užsienio valstybes, kurios yra Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo šalys, turi būti reikalaujama dokumento – mirusiojo kūno laissez-passer, o vežant į užsienio valstybes, kurios nėra šio susitarimo šalys, privalu apie tai informuoti Vyriausybės įgaliotą instituciją. Lietuvoje vežant palaikus laidoti ar kremuoti reikės turėti medicininį mirties liudijimą.

Parengtame pakeitimų projekte patikslintos laidojimo paslaugų teikėjo pareigos, atvejai, kada draudžiama kremuoti žmogaus palaikus. Tais atvejais, kai vyksta ikiteisminis tyrimas, siūloma sudaryti galimybę kremuoti palaikus rašytiniu prokuroro sutikimu.

Priėmus pasiūlytuosius pakeitimus, būtų nustatyta fizinių asmenų administracinė atsakomybė ir ekonominės sankcijos juridiniams asmenims už kremavimo veiklą be licencijos, už kremavimo procedūros reikalavimų pažeidimus ir pan. Siūloma nustatyti atsakomybę ir už aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus vykdant kremavimo veiklą.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas