Privatiems kultūros paveldo valdytojams kompensuota dalis išlaidų

2014 m. paskutinėmis dienomis privatiems kultūros paveldo savininkams buvo kompensuota dalis asmeninių lėšų, kurias 2014 metais jie skyrė savo valdomo paveldo tvarkybai. Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas) septyniolikos kultūros paveldo objektų valdytojams skyrė 663 489 litų kompensacijų: už tvarkomuosius paveldosaugos darbus kompensuota daugiau negu 470 tūkst. Lt, likę 193 tūkst. litų skirti kompensuoti už tvarkybos darbų projektų parengimą ir taikomuosius tyrimus.

Viso gauti 30 prašymų kompensuoti 2014 m. darbus už daugiau nei 2 mln. litų. Palyginimui, 2013 metais buvo gauta 12 prašymų – akivaizdu, kad susidomėjimas valstybės kompensacijų sistema kasmet auga. Tai patvirtina Departamento direktorė Diana Varnaitė: „Privatūs savininkai vis dažniau suvokia savo žinioje esančias kultūros paveldo vertes ir ryžtasi jas tvarkyti. Prašymų kompensuoti atliktus darbus kasmet sulaukiame vis daugiau – tai akivaizdus įrodymas, kad išmokstame dirbti petys į petį ir taip naudotis visomis esamomis galimybėmis suvienydami valstybės ir privataus sektoriaus pastangas”.

Valstybės kompensacijos skirtos už privačių, tačiau visuomenei lankyti prieinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas. Šiais metais kompensacijas gavo visa paletė įvairaus kultūros paveldo – gyvenamųjų namų, dvarų, sakralinio, techninio, inžinerinio paveldo – valdytojų, kurių įvairovė kartu atspindi ir išlikusio bei tvarkomo paveldo įvairovę.

Pastebėtas aktyvesnis Kuršių nerijos kultūros paveldo valdytojų dalyvavimas. Kompensacija už praeitais metais atliktus darbus išmokėta dviem UNESCO saugomoje teritorijoje esantiems objektams: Smiltynės kurhauzo ir vilos Neringoje valdytojai susigrąžins dalį lėšų už atliktus tyrimus ir tvarkybos darbų projektus. Stakliškėse (Prienų r.) atsiradus naujam turistų traukos objektui – alaus daryklos salyklo bokštui – kompensuotos išlaidos už itin kokybiškai atlikus restauravimo ir konservavimo darbus. Kompensacija už tvarkybos darbų projektą ir darbus skirta Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės namo Kaune valdytojams. Tai – geras pavyzdys, kaip tvarkyti laikinąją sostinę garsinančio modernizmo stiliaus paveldo objektus privačiomis lėšomis. Dalį lėšų už atliktus tyrimus ir parengtus tvarkybos darbų projektus atgaus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios parapija ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Vilniuje parapija. Maslauskiškių vandens malūno (Raseinių r.) valdytojams kompensuotos turbinos restauravimo darbų išlaidos. Už karnizo, sienų paviršiaus, rūsių arkinių skliautų, vidaus sienų mūro bei stogo konstrukcijų restauravimo darbus kompensaciją gavo Kėdainiuose esančio namo savininkai. Jų veikla atskleidžia kintantį kultūros paveldo valdytojų požiūrį, iš naujo įvertinant sovietmečiu apgadinto paveldo vertes ir siekimą jas atskleisti, tuo prisidedant prie istorinio viso miesto urbanistinio vaizdo atkūrimo.

Kultūros paveldo departamentas primena, kad privačių savininkų valdomų kultūros paveldo objektų tyrimai kompensuojami 100 proc., o avarinės grėsmės šalinimas, konservavimas ir restauravimas, projektavimo darbai – iki 50 proc. Itin sparčiai nykstančiam mediniam kultūros paveldui tyrimai kompensuojami 100 proc., o visi kiti minėti darbai – iki 70 proc. Norint susigrąžinti dalį investuotų asmeninių lėšų būtina, kad paveldo objektas būtų saugomas valstybės ir prieinamas lankyti visuomenei. Taip pat privaloma pateikti nepriekaištingai parengtus paveldosaugos tvarkybos dokumentus.

Kultūros paveldo savininkai, siekiantys savo valdomą valstybinės reikšmės kultūros paveldą prikelti naujam gyvenimui, visada laukiami Kultūros paveldo departamente – čia jie gaus reikalingas konsultacijas ir visokeriopą pagalbą. Tiems, kurie šiais metais planuoja teikti paraiškas kompensacijoms už atliktus tyrimų, projektavimo ar tvarkybos darbus gauti, Departamentas pataria nedelsti ir jau dabar pradėti rengti kompensavimo dokumentus. Su visa informacija galite susipažinti Departamento internetinėje svetainėje, o esant neaiškumams – konsultuotis su Departamento specialistais. Kitą kartą kompensacijos bus išmokamos 2015 metų pabaigoje.

Kultūros paveldo departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas