Prasidėjo ligonių kasų ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymas

Prasidėjo teritorinių ligonių kasų (TLK) ir gydymo įstaigų, vaistinių bei optikos paslaugas teikiančių įstaigų sutarčių sudarymas. Su minėtomis įstaigomis jau derinami TLK parengti sutarčių projektai, sprendžiami dėl jų kylantys klausimai. Abiem pusėms baigus derinti minėtus projektus, pasirašomos sutartys.

Sutarčių pasirašymo pagrindas – Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžete numatytos išlaidos, kuriomis bus apmokamos pacientams suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos mūsų šalies gydymo įstaigoms. Siekiant užtikrinti tolygesnį minėtų paslaugų vartojimą, lėšos TLK skirstomos pagal jų aptarnaujamose teritorijose gyvenančių žmonių skaičių, amžių ir lytį. Iš viso šiemet asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skiriama apie 1,2 mlrd. eurų.

Daugiausia PSDF biudžeto lėšų tenka Vilniaus TLK zonos apdraustųjų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 375,6 mln. eurų, Kauno TLK zonos – 292,7 mln. eurų, Klaipėdos TLK zonos – 171,3 mln. eurų, Šiaulių TLK – 165,1 mln. eurų, o mažiausiai – Panevėžio TLK zonos apdraustųjų sveikatos priežiūros paslaugoms – 147,6 mln. eurų.

„Pagal dabar galiojančią tvarką per dešimt darbo dienų nuo TLK biudžeto patvirtinimo dienos TLK privalo gydymo įstaigas, vaistines, optikas informuoti apie prasidedantį sutarčių sudarymo procesą ir  pateikti jiems sutarties projektą, kurį per mėnesį turi suderinti abi šalys, kad sutartį būtų galima pasirašyti. Šiuo metu sutarčių projektai išsiųsti derinti visoms gydymo įstaigomis”, – sakė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius Viačeslavas Zaksas.

Pasak jo, kol naujos sutartys nepasirašytos, už gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas atsiskaitoma pagal praėjusių metų sutarčių sąlygas. Sutarties pratęsimo laikotarpiu už suteiktas paslaugas mokama ne daugiau kaip 1/12 praėjusių metų pradinės sutarties metinės lėšų sumos.

Kaip ir iki šiol, TLK sudaro gydymo paslaugų apmokėjimo sutartis ne tik su savo, bet ir su kitų ligonių kasų aptarnaujamų zonų gydymo įstaigomis, kurias dažniausiai renkasi pacientai.

TLK sudaro sutartis su licenciją sveikatos priežiūros veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti sveikatos priežiūros įstaigomis. Taip pat svarbu, kad paslaugų teikimas atitiktų Vyriausybės nustatytus kriterijus, o gydymo įstaigos būtų laiku, t. y. kaip numatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu,  pateikusios prašymus sudaryti sutartis. Sutartinės sumos paslaugoms apskaičiuojamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sutartinių sumų planavimo aprašus.

TLK kasos iš viso yra gavusios 1495 įstaigų prašymus sudaryti sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šioms įstaigoms išsiuntė pasiūlymus.

Šiemet TLK gydymo įstaigoms išsiuntė 1068 pasiūlymus dėl gydytojų specialistų konsultacijų, 435 – dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 386 – dėl stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, 510 – dėl kitų slaugos paslaugų, 338 – dėl stacionarinio gydymo paslaugų, 302 – dėl priėmimo skubios pagalbos paslaugų, 52 – greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir kt.

Valstybinės ligonių kasos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas