Kviečia uteniškius į spektaklį „… Žemė visiems yra viena, sūnau. Viena…“

1941-ieji. Kažkur Sibiro platybėse į neišpainiojamą mazgą susipina lietuvių ir gruzinų šeimų likimai. Tremtis. Kodėl? Už ką? Ar visi pakels užgriuvusius išbandymus? Ar galima išlikti žmogumi ten, kur, rodos, net Dievas nebepažvelgia? Tremties išbandymai ne tik žeidžia, grūdina, bet ir augina gražiausius meilės, draugystės, garbės daigus.
Lietuvos ir Sakartvelo kūrėjai originalų spektaklio scenarijų sulipdė iš daugybės tikrų istorijų nuotrupų, surinktų iš asmeninių patirčių, gyvų pasakojimų, dokumentinių filmų, knygų… Personažų mintys, netgi kai kurie dialogai „skolinti“ iš realiai tremtį išgyvenusių žmonių.

Аннотация
СПЕКТАКЛЬ „ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ“
Совместный литовско-грузинский проект

„… Земля для всех одна, сын. Одна…“
1941-е годы. Где-то на просторах Сибири судьбы литовских и грузинских семей переплетаются в неразрывный узел. Ссылка. Почему? За что? Все ли выдержат суровые испытания? Возможно ли остаться человеком там, куда даже Бог больше не заглядывает? Испытания изгнания не только ранят, закаляют, но и выращивают прекраснейшие ростки любви, дружбы и чести.
Театралы Литвы и Грузии создали оригинальный сценарий пьесы из множества фрагментов реальных историй, собранных из личного опыта, живых рассказов, документальных фильмов, книг… Мысли героев, даже некоторые диалоги „позаимствованы“ у людей, которые действительно пережили ссылки.
Проект посвящен 80-летию начала депортации в Сибирь в Литве и 85-летию в Грузии.

Organizatorių inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas