Visagine lankėsi Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

Kovo 30 dieną Visagine lankėsi Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Čia jis susitiko su vietos verslininkais, savivaldybės atstovais ir biudžetinių įstaigų vadovais bei atsakė į visaginiečiams aktualiausius klausimus, o taip pat lankėsi Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre ir UAB „Visagino linija“.

Susitikimo pradžioje Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė padėkojo Ministrui Pirmininkui už dėmesį, skiriamą Visaginui, gebėjimą įsiklausyti į visų regionų poreikius ir per trumpą laiką nuveiktus svarbius darbus.

Premjeras Visagino bendruomenės atstovams trumpai pristatė prioritetinius Vyriausybės darbus, akcentuodamas investicinės aplinkos gerinimą, inovacijų skatinimą ir produktyvumo didinimą: „Vyriausybė pasirengusi vykdyti esmines struktūrines reformas. Turime gerokai sumažinti šešėlinę ekonomiką, o gautas didesnes pajamas skirti darbo apmokestinimo mažinimui, švietimui, sveikatai, žinoma, pensijoms. Sutvarkysime mokesčių sistemą, apjungiant socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčius, sumažinsime darbo apmokestinimą, įvesime Sodros lubas. Mūsų siekis – palankiausias darbo jėgos apmokestinimas Baltijos šalyse”, – sakė premjeras.

Po Ministro Pirmininko pristatymo visaginiečiai uždavė jiems aktualius klausimus – UAB „Visagino būstas“ direktorius Erlandas Galaguz teiravosi, ar planuojami teisės aktų pakeitimai, kurie leistų uždaromos Ignalinos atominę elektrinę (IAE) teritoriją ir infrastruktūrą panaudoti verslui, nes šiuo metu dėl taikomų sanitarinės zonos reikalavimų aplink IAE tokia veikla negalima. Į tai Saulius Skvernelis atsakė, kad šiuo metu yra rengiamas Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” pakeitimo projektas, kuriame yra numatytas baigtinis draudžiamų panašiose teritorijose veiklų sąrašas. Ministro Pirmininko nuomone tokiu būdu dauguma ūkinės-komercinės veiklos rūšių IAE teritorijoje būtų galima.

Taip pat Erlandas Galaguz klausė, ar gyvenamųjų namų renovacijos programoje nėra numatytos ilgalaikės lengvatos Visagino gyventojams, kurių būsto vertė ženkliai krito po IAE uždarymo. Premjeras atsakė, kad supranta šio klausimo aktualumą, tačiau pabrėžė, kad ir kituose socialiai jautriuose Lietuvos regionuose pradedant renovacijos darbus kildavo panašių problemų, bet vėliau, renovuotų namų gyventojams gavus akivaizdžiai sumažėjusias sąskaitas, procesas įsibėgėdavo, todėl Visaginui išimtys taikomos nebus.

Visagino savivaldybės tarybos nariui Aleksandrui Kločanui išreiškus susirūpinimą, ar Visaginas netaps ne tik kitų Lietuvos regionų, bet ir kitų valstybių radioaktyvių atliekų saugykla Ministras Pirmininkas užtikrino, kad taip tikrai neatsitiks. Taip pat Saulius Skvernelis pasakė, kad jo vadovaujama Vyriausybė sieks pilno visų darbų, susijusių su IAE uždarymu, finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų.

Susitikime su Visagino savivaldybės atstovais pabrėžta, kad didžiausias šalyje energetikos projektas – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas yra sėkmingai vykdomas. Todėl itin svarbu, kad būtų užtikrinta ilgalaikė reikšminga parama visam IAE regionui, taikant įvairias priemones socialiniams ir ekonominiams IAE eksploatavimo nutraukimo padariniams sušvelninti. Po susitikimo bendraudamas su žurnalistais Ministras Pirmininkas žadėjo užtikrinti, kad Visagino gyventojai ir toliau galėtų nemokamai lankyti lietuvių kalbos kursus.

Vėliau premjeras Saulius Skvernelis lankėsi Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre, kur susipažino centro veikla, pasiekimais, moderniomis mokymo patalpomis ir įranga. Centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas papasakojo apie sėkmingą mokymo centro ir verslo įmonių bendradarbiavimą, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir rengiant specialistus įmonių veiklai.

Lankantis UAB „Visagino linija“, akcentuota, jog tai pirmoji privataus kapitalo plyno lauko investicija Visagino regione, sukūrusi 500 darbo vietų ir taip svariai prisidėjusi mažinant nedarbą regione.

Visagino savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas