Utenos regiono plėtros taryba posėdžiavo Dubingiuose

Rugsėjo 15 dieną Asvejos regioninio parko direkcijoje, Dubingiuose (Molėtų r.), posėdžiavo Utenos regiono plėtros taryba: išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotojas, svarstyti Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano atnaujinimo, regiono projektų sąrašų tikslinimo ir kiti klausimai.
Į posėdį atvyko visi Tarybos nariai bei svečiai iš Marijampolės apskrities: Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas metas Ražinskas, Valdas Tumelis, Valdas Tumelis ir Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius.

Posėdyje su Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planu, atliekų tvarkymo prognozėmis supažindino ir apie Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kalbėjo UAB „Hidroterra” direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas. Vietos veiklos grupių (VVG) rengiamas strategijas pristatė Zarasų–Visagino regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra ir Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė.
Atsižvelgiant į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano rengimo darbo grupės siūlymus, pritarti patikslintai Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano daliai „Strategija” kvietė ir apie pasikeitimus „Strategijoje” kalbėjo Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
Posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė ir pasiūlytoms atstovų, į 2014-2020 m. Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegacijas, kandidatūroms. Tai bus Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius ir Tarybos narys Erlandas Galaguzas.
Tarybos nariai šiame posėdyje taip pat pritarė Tarybos pirmininko Alvydo Katino siūlymui šiame posėdyje išsirinkti Tarybos pirmininko pavaduotoją ir, vienbalsiai pritarė pasiūlytai – Molėtų rajono savivaldybės mero Stasio Žvinio – kandidatūrai.
Vėliau buvo suteiktas žodis svečiams iš Marijampolės, kurie kalbėjo apie regionų veiklos planus bei regionams skiriamus asignavimus, dalijosi gerąja patirtimi, atsakė į Tarybos narių klausimus. Taip pat Tarybos nariai aptarė kitus klausimus bei susitarė, kad kitas Utenos regiono plėtros tarybos posėdis antrą spalio savaitę bus rengiamas Anykščiuose.
Po posėdžio visi susirinkusieji apžiūrėjo Asvejos regioninio parko lankytojų centrą, Radvilų rūmų liekanų ekspoziciją, lankėsi Dubingių žirgyne.

Molėtų r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas