Šiūlėnuose pagerbti vyriausi gyventojai

Ignalinos rajono Šiūlėnų kaimo bendruomenė puoselėja gražią tradiciją – palydint praeinančius metus suruošia iškilmingą šventę „Sugrįžkim ir pabūkim kartu“, kurioje pagerbia ir pasveikina vyriausius gyventojus. Šventės sumanytoja, kaimo bendruomenės pirmininkė Marijona Lukaševičienė kartu su savo jaunąja pagalbininke Sniežana pasistengė, kad renginys būtų įsimintinas ir tikrai nuoširdus, o „Sadūnų“ muzikantų linksma muzika senolius lyg ant sparnų jaunystėn sugrąžino.

2017 metais 95-ąjį jubiliejų atšventė Mamertas Menčinskas; 85-ąjį – Leonora Malinauskienė, Irena Patiejūnienė, Leonas Čepulis, Vanda Švolka; 80-ąjį – Fausta Artemjeva, Jadvyga Sokolovienė, Vincentas Tirilis, Janina Bartasiūnienė. Jauniausi šiame būrelyje sulaukė 75-ojo gimtadienio. Tai Valentina Briliova, Valentina Laurinėnienė, Feliksas Malinauskas, Janina Gasianec, Teofilis Patiejūnas, Petras Mačiolis ir Adolfas Lukminas.

Savivaldybės sveikinimus, dovanas, seniūnijos gėles ir Teofilio Patiejūno išdrožtus medalius atsiėmė ir patys senoliai, ir renginyje buvę jų vaikai, giminaičiai. Kai kuriuos atlydėjo ir būrelis artimųjų. Vincentą Tirilį ir Feliksą Malinauską apsupo jų vaikai ir anūkai. Energingasis ponas Feliksas vėliau dar ir kelias jubiliates smagiai pašokdino, apie sunkų darbą kolūkyje papasakojo, savo gražia žmona ir sūnumis pasidžiaugė.

Visus sujaudino Leonora Malinauskienė, perskaičiusi pačios sukurtą eilėraštį apie nykstantį Viršupio kaimą, kuriame ji prieš daugelį metų savo laimę surado, užaugino vaikus, džiaugėsi gerais kaimynais. Dabar beveik visi jie jau iškeliavę į Juodeliškės kalnelį, o moteris gyvena savo nameliuose ant upelio kranto ir vis žiūri pro langą, laukdama vaikų ir anūkų.

Kaip sakė Marijona Lukaševičienė, laiko ratas taip greitai sukasi, žmonės išeina, todėl labai svarbu suspėti pasakyti gerą žodį, parodyti pagarbą ir padėkoti už gražiai nugyventą gyvenimą, užaugintus vaikus, nudirbtus darbus. 2017 m. šį pasaulį palikusių bendruomenės narių atminimą renginio dalyviai pagerbė tylos minute.

Ignalinos r. savivaldybės mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis visiems perdavė Ignalinos rajono savivaldybės mero Henriko Šiaudinio linkėjimus, džiaugėsi aktyvia, draugiška Šiūlėnų bendruomene ir tokiu prasmingu renginiu, kai pagerbiami patys brandžiausi, išmintingiausi žmonės. Juk gražiai nugyventi ilgi metai – didžiulis turtas. Senoliams linkėta stiprios sveikatos, artimųjų meilės, dosnių ir sėkmingų Naujųjų metų. Garbingus savo seniūnijos gyventojus sveikino ir seniūnas Juozas Paukštė. Jis džiaugėsi tradiciniu renginiu ir dėkojo jo organizatorei Marytei. Dievo palaimos visiems linkėjo Naujojo Daugėliškio parapijos klebonas Bernardas Augaitis.

Jubiliatai ir visi renginio dalyviai vėliau sustojo bendrai nuotraukai. Juk tiek nedaug kaime būna tų šventinių akimirkų, reikia išsaugoti jų prisiminimus, nes tai, kas šiandien vyko ir džiugino, rytoj jau taps istorija.

Kai scenoje pasirodė garsiosios kaimo kapelos „Sadūnai“ muzikantai, prasidėjo tikros linksmybės. Vieni plojo, lingavo, kartu dainavo žinomas dainas, kiti ir smagiai pašoko. Šaunūs „Sadūnų“ vyrai kaip visada – su juokais, su žaidimais žmones kalbino, ragino, dvi moteris net į sceną kartu dainuoti pasikvietė. Koncerto pabaigoje buvo sugiedota „Ilgiausių metų“ Šiūlėnų jubiliatams ir visiems kaimo gyventojams. Muzikantams dovanotos gėlės, o kapelos vadovui Ramūnui Lisinskui – angeliukas, kad globotų ir naujas dainas kurti padėtų.

Bendruomenės pirmininkei Marijonai žmonės dėkojo už tokią šiltą šventę, jai linkėta neprarasti optimizmo ir noro veikti, kurti, burti žmones. Po koncerto šiūlėniškiai ir svečiai pakviesti pasibūti vakaronėje, pabendrauti ir pasivaišinti. Gražu buvo pasižiūrėti į ilgą stalą, už kurio, rodos, visas kaimas susėdo. Ir taip džiaugėsi vienas kitu, jaunystę prisiminė, smagiai pasišnekėjo ir širdys sušilo.

Po šio renginio vicemeras L. Ragaišis ir seniūnas Juozas Paukštė dar skubėjo į Senąjį Daugėliškį ir pasveikino ten gyvenančią Ceciliją Martinkėnienę, sulaukusią 95-erių metų.

Ignalinos r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas