Lietuvos 100-mečio absolventų diplomai – su atminimo ženklu

Vasario 15 dieną, atkurtos Lietuvos šimtmečio išvakarėse, Utenos kolegijos Medicinos fakultete įvyko iškilmingas posėdis – diplomų įteikimo šventė, kurios metu aukštojo mokslo diplomus gavo 10 ištęstinių Socialinio darbo studijų programos Latvijos grupės absolventų ir 35 nuolatinių Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai.

Šiais metais mokslus baigusieji yra atkurtos Lietuvos šimtmečio absolventai ir jų studijų baigimo diplomus puošia specialiai šiai progai sukurtas atminimo ženklas, tad neatsitiktinai šventė prasidėjo jautriu dainos ,,Mano Lietuva” įrašu.

Šventės dalyvius netikėtu muzikiniu kūriniu pasveikino kolegijos absolventas Tomas Karklinis. Subtilų ir originalų skambesį skleidžiantį netradicinį instrumentą – erdvinį metalofoną – iš nenaudojamos automobilio dujų įrangos sukūrė ir naujam gyvenimui prikėlė pats Tomas.

Iškilmingo posėdžio pradžią tradiciškai paskelbė viso pasaulio studentų himnas ,,Gaudeamus igitur”. Posėdžiui pirmininkavo fakulteto dekanas doc. dr. Raimundas Čepukas, posėdžio sekretorė – Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos komiteto pirmininkė  Danguolė Šakalytė.

Šventę pradėjo ir sveikinimo žodį absolventams tarė Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas. Direktorius pabrėžė, kad pirmąkart kolegijos istorijoje diplomus gauna Socialinio darbo Latvijos grupės ištęstinių studijų absolventai ir jiems bei į gyvenimą išeinantiems slaugytojams palinkėjo didelės sėkmės. Be linkėjimų, kolegijos vadovas Bendrosios praktikos slaugos absolventams turėjo ir labai konkrečių darbo vietų Vilniuje pasiūlymų.

Pirmiesiems diplomus kolegijos direktorius prof. dr. G. Bužinskas ir fakulteto dekanas doc. dr. R. Čepukas įteikė Socialinio darbo Latvijos grupės ištęstinių studijų absolventams. Juos nuoširdžiai pasveikino ir sėkmingo darbo rezultatais pasidžiaugė Socialinės gerovės katedros vedėja Žydra Kuprėnaitė. Grupės absolventų vardu padėkos žodį tarė Aleksandrs Timofejevs.

Prieš pradedant diplomų įteikimo ceremoniją bendrosios praktikos slaugytojams D. Šakalytė pakvietė absolventus prisiminti studijų akimirkas, užfiksuotas nuotaikingame filmuke. O jų išties būta įdomių ir smagių…

Studijų baigimo proga slaugos specialistus pasveikino Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai Jūratė Stankevičienė, palinkėdama profesinės sėkmės ir visada būti vertiems balto chalato.  Bendrosios praktikos slaugos studijų programos komiteto pirmininkės D. Šakalytės žodžiuose nuskambėjo tikėjimas kiekvieno absolvento sėkme.

Už suteiktas žinias dėstytojams absolventų vardu padėkojo Dovilė Bulkė ir Lolita Gerasimova. Savo pasiryžimą dirbti dėl žmonių sveikatos, laikytis etikos, užuojautos ir kitų profesinių bei bendražmogiškų vertybių absolventai patvirtino duodami XXI amžiaus Slaugytojo priesaiką, kurią perskaitė Evelita Cibulskaitė.

Utenos kolegijos inf., Tado Gasiulio nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas