Įsigaliojo nauji profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai

Šių metų rugsėjo 9 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų rugsėjo 3 dienos nutarimas Nr. 881 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo”. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato pranešimo apie įtariamas profesines ligas, profesinių ligų priežasčių tyrimo, nustatymo, registravimo ir apskaitos tvarką. Nuostatai privalomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, susijusiems su profesinių ligų tyrimu, diagnozės nustatymu ir apskaita.

Vadovaujantis Nuostatais, darbuotojas, įtaręs, kad susirgo ūmia profesine liga, ar asmuo, matęs įvykį, privalo nedelsdamas pranešti darbdaviui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar padalinio vadovas, įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia profesine liga, privalo suteikti darbuotojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti, kad prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba ir telefonu, faksu ar elektroniniu paštu apie įtariamą ūmią profesinę ligą turi pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, visuomenės sveikatos centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, į kurį kreipėsi susirgęs darbuotojas, per nustatytą terminą siunčia darbuotoją ir informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, į darbo medicinos gydytojo konsultaciją. Darbo medicinos gydytojas, įtaręs profesinę ligą, išsiunčia pranešimą apie įtariamą profesinę ligą darbdaviui, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, visuomenės sveikatos centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Darbdavys, gavęs pranešimą apie įtariamą ūmią profesinę ligą, per 5 darbo dienas Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikia informaciją apie darbuotojo darbo sąlygas, kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, aprūpinimą kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, atliktus sveikatos patikrinimus, profesinės rizikos įvertinimo dokumentus. Tiriant profesinių ligų priežastis dalyvauja darbdavio atstovas, darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, gali dalyvauti darbuotojas ar jo įgaliotas asmuo, taip pat visuomenės sveikatos centro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai.
Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengia profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą, kuris pateikiamas susipažinti darbdaviui ir tiriant profesinės ligos priežastis dalyvavusiems asmenims. Nuostatuose numatyta ir apskundimo tvarka asmenims, kurie nesutinka su profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu.

Utenos visuomenės sveikatos centro inf.

Būtina tvarkinga buhalterinė apskaita

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas