Visi darykime, ką galime

Siekiant suvaldyti pandemijos grėsmę artėjant ru­deniui, dabar ypač svarbu elgtis sąmoningai ir at­sakingai – laikytis rekomendacijų bei prisidėti prie visuotinio imuniteto kūrimo. Juk kiekvienas pa­siskiepijęs apsaugo ne tik save, bet ir aplinkinius.

Apie tai, kokiomis mintimis gyvena šiandien ir kodėl nusprendė vakcinuotis, pasakoja piliečiai iš skirtingų šalies rajonų.

„Kartu mes galime nuveikti daugiau“

Indrė iš Elektrėnų šiandien gyvena pozityviomis mintimis: „Karantino laikotarpis buvo sunkus psichologiškai ir emo­ciškai, bet atėjusi vasara ir pa­sibaigęs sugriežtintas karanti­nas po truputį padėjo sugrįžti prie senųjų įpročių.“

Moteris teigė keletą kar­tų atlikusi antigenų testą, bet visi atsakymai buvo neigia­mi. „Oficialiai koronavirusu ne­sirgau, tačiau dirbu maisto tie­kimo sferoje ir mano aplinkoje vyksta nuolatinė komunikacija su klientais bei tiekėjais, kele­tas kolegų sirgo, tad galbūt to nesuprasdama ir nejausdama persirgau besimptome šio viru­so versija“, – pasakojo ji.

Pradžioje į skiepus žiūrėju­si skeptiškai, Indrė pripažįs­ta, kad, kaip ir kiti, pasidavė „bandos“ jausmui, nes atro­dė, jog per tokį trumpą laiką atrasti veiksmingą vakciną yra neįmanoma ir ateityje turėsi­me daug su sveikata susijusių problemų, kurioms įtaką bus padarę skiepai.

Kaip bebūtų, galiausiai ji nu­sprendė vakcinuotis, kad dar­bas sklandžiai vyktų ir toliau, o dabar ragina kitus padaryti tą patį: „Galvokite ne tik apie save ir kaip tai tiesiogiai gali pa­lengvinti jūsų gyvenimą, bet ir apie tai, kad vienas vienintelis jūsų skiepas dar gali išgelbėti ir begalę aplinkinių, juolab šei­mą ir kitus artimuosius, juk visi jiems linkime tik paties geriausio ir norime apsaugoti. Jei visi bū­sime sąmoningesni ir vieninges­ni, tikiu, kad šią pandemiją su­valdyti bus galima per trumpesnį laiką. Juk ne veltui sakoma, kad kartu mes galime nuveikti daugiau.“

Virusas nedings lyg niekur nieko“

Vestuvių planuotojai Laurai, ki­lusiai iš Jurbarko, šiltasis metų sezonas – pats aktyviausias dar­bymetis, nes žmonės planuoja savo vestuves ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Laura sakė pasitikinti mokslu ir mananti, kad mes visi esame to­kioje situacijoje, kurioje, be vakci­nų, nėra kitos išeities.

„Virusas nedings lyg niekur nie­ko. Nesu skiepų maniakė, papras­tai nuo gripo nesiskiepiju kasmet, bet šitas virusas yra toks, kad ne­valia rizikuoti ne tik savo paties, bet ir artimųjų sveikata. Pande­mija paveikė mano verslą, aš kito varianto nematau, tik vakcinaciją, kad galėtumėme kiek galima grei­čiau grįžti į normalų gyvenimą“, – sakė ji.

„Tai, kad dabar Lietuvoje ser­gančių asmenų skaičiai mažes­ni, dar nereiškia, jog rudenį mes vėl neturėsime kritinės pandemi­nės situacijos. Net, sakyčiau, la­bai tikėtina, kad turėsime. Kuo daugiau bus pasiskiepijusių, tuo mažiau galimybių vėl visiems sė­dėti namuose“, – tikino mote­ris, kuri pridūrė, kad ją pasiekia įvairūs mitai bei istorijos, susiju­sios su vakcinacija, bet dažniau­siai tuos mitus išgalvoja žmonės, nė kiek nepasigilinę į mokslininkų nuomonę.

„Labiausiai man nerimą kėlė kalbos apie tai, kad papras­tai skiepui išrasti reikia daugiau laiko, kurio mes nelabai turime. Bet, kita vertus, esu per gyveni­mą išgėrusi, suvalgiusi daugybę dalykų, kurių cheminės sudėties tikrai nežinojau, tad dabar abe­joti medicina, kai viskas yra po padidinamuoju stiklu tikrinama, nematau net menkiausios prie­žasties“, – savo nuomone dalijo­si Laura.

Kam galioja rekomendacijos ir galimybių pasas?

Siekiant suvaldyti koronavi­ruso plitimą, šiuo metu apsau­ginės veido priemonės priva­lomos vyresniems nei 6 metų asmenims viešose uždarose er­dvėse, pavyzdžiui, parduotu­vėse, viešajame transporte ar renginiuose. Išskyrus tuos atve­jus, kai sportuojama arba kai teikiama paslauga, kurios nega­lima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ir kai dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvė­ti negalima ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos bū­klei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Be to, turint neigiamą COVID-19 testo rezultatą, pa­siskiepijus nuo COVID-19 ar persirgus COVID-19, galima gauti galimybių pasą, kuris nuo rugpjūčio 2 d. galioja vieną mėnesį.

Pasiskiepijus „Comirnaty“ arba „Moderna“ vakcina gali­mybių pasas įsigalioja praėjus 1 savaitei po antrosios vakcinos dozės suleidimo; „Janssen“ vak­cina – praėjus 2 sav. po vienin­telės vakcinos dozės suleidimo; „Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav. po pirmosios dozės sulei­dimo ir iš karto po antrosios vak­cinos dozės.

Persirgus COVID-19, galimy­bių pasą galima gauti praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vak­cinos dozės, o turint neigiamą COVID-19 testo rezultatą, svar­bu žinoti, jog antigeno testas ga­lioja 48 val. nuo ėminio paėmi­mo momento, SARS-CoV-2 PGR tyrimas galioja 72 val. nuo ėminio paėmimo.

Daugiau apie galimybių pasą, galiojančias rekomendacijas ar kitos su pasauline pandemija susijusios aktualios informaci­jos galite rasti tinklalapyje www.koronastop.lrv.lt, www.gpasas.lt arba paskambinę numeriu 1808.

IDSAM0813/8

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas