Ignalinos rajono savivaldybėje – senai nauja politinė šluota

Pradėdama pirmąjį 2023–2027 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdį, Ignalinos rajono rinkimų apygardos Ignalinos rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Šatienė informavo, jog meras ir Tarybos nariai valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo pareigas įgyja tik prisiekę LR Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Šiame posėdyje prisiekė 21 Tarybos narys. Į naujos kadencijos Tarybą išrinkta 11 naujokų, šioje kadencijoje Ignalinos rajono gyventojams atstovauja šešios moterys. Po priesaikos naujasis meras Laimutis Ragaišis pradėjo 1-ąjį naujosios Tarybos posėdį.

Yra ir naujokų, ir senbuvių

Socialdemokratai šiuose rinkimuose pelnė net devynis mandatus, nuo praėjusios kadencijos papildydami savo krepšelį dviem mandatais. Be Tarybos senbuvių Editos Brukštuvienės, Oleg Sosunov, taip pat šiuose rinkimuose į socialdemokratų gretas įsiliejusių anksčiau kitoms partijoms atstovavusių Marijonos Lukaševičienės (praėjusioje kadencijoje patekusios į Tarybą kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė), Juozo Roko (praėjusioje kadencijoje priklausiusio partijai „Tvarka ir teisingumas“) ir buvusio mero Justo Rasiko, Lietuvos socialdemokratų partija Taryboje pasipildė ir keturiais naujokais. Tarybos nariu po pertraukos vėl tapo ir ilgametis jos narys Vilius Cibulskas. Į Tarybą pirmą kartą pateko mokytoja Irma Rasikė, inžinierius Dovydas Šimkūnas, buvusi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė.

Daugiau naujokų nei senbuvių

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga šios kadencijos Tarybos rinkimuose apsikeitė vietomis su socialdemokratais ir vietoj turėtų devynių mandatų gavo tik septynis. Šio sąrašo lyderiui L. Ragaišiui tapus meru, jo vietą užėmė Tarybos naujokas Artūras Česliokas, kuris sąraše buvo aštuntas. „Valstiečių“ sąraše yra ir daugiau naujokų, tai – 2015–2019 metais ėjęs Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, dabar – AB „Imeda“ direktorius Donatas Mačys, buvęs ilgametis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, dabar senjoras Vidmantas Čepulėnas ir verslininkė Jūratė Rudokienė.

Su „valstiečių“ sąrašu į Tarybą vėl pateko ir jos senbuviai Jonas Baltakis bei Nijolė Trinkūnienė, taip pat – 2015–2019 metais Ignalinos rajono savivaldybės mero pareigas ėjęs Henrikas Šiaudinis.

Sudėtis – negalutinė

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai surinko du mandatus. Į Tarybą su konservatoriais pakliuvo ir jau joje buvęs Seimo narės Monikos Navickienės padėjėjas Vytautas Gimžauskas. Į politiką su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais atėjo ir Visagino savivaldybės kontrolierius Imantas Umbražiūnas.

Lietuvos žaliųjų partija, Liberalų sąjūdis ir Darbo partija Ignalinoje gavo po vieną mandatą, su šių partijų sąrašu į Tarybą pateko politikos naujokas, projekto koordinatorius Vaidotas Židanavičius, senbuvis Vygantas Dilys ir dar vienas naujokas Taryboje – Giedrius Palenčius.

Į Tarybą nepateko (Ignalinoje mandatų skirstymo kvota buvo 309 rinkėjai) Nacionalinis susivienijimas ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, šie politiniai judėjimai surinko atitinkamai 276 ir 119 balsų.

Tarybos sudėtis dar gali keistis, nes kol kas nebuvo paskirti vicemerai ir mero patarėjai.

Sudarė daugumą

Pirmajam posėdžiui pirmininkavęs meras L. Ragaišis pirmiausia padėkojo buvusiam merui J. Rasikui už darbą savivaldybės ir jos bendruomenės labui, o R. Šatienei už sklandžiai vykusius rinkimus.

Meras informavo Tarybą, kad laikinai einančiu Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas paskyrė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Vilių Gasiukevičių.

V. Židanavičius pranešė, jog Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos žaliųjų partijos, Liberalų sąjūdžio ir Darbo partijos sąrašų nariai, vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu, remdamiesi savo partijų rinkimų nuostatomis ir siekdami, kad Tarybos 2023–2027 metų kadencijos darbas vyktų sklandžiai, racionaliai išnaudojant turimus išteklius, o priimti sprendimai užtikrintų pažangą bei Ignalinos rajono savivaldybės bendruomenės gerovę, patvirtino daugumos veiklos programą. Programa perduota merui.

Kitas Tarybos posėdis numatytas gegužės 11 dieną, jame planuojama svarstyti politinio pasitikėjimo pareigybių skaičių, komitetų skaičių ir nuostatus, komisijų sudėtį, išrinkti Tarybos narį, pavaduosiantį merą jam negalint atlikti pareigų. Taip pat ketinama teikti vicemerų, mero patarėjų, opozicijos lyderio kandidatūras. Priminta, kad savivaldybėje bus sudaryta kolegija, į ją įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.

Linos Kovalevskienės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas