Ignalina 155-ojo gimtadienio proga šėlo iki paryčių

Praėjusį penktadienį bei šeštadienį lelijų ir eže­rų miestas Ignalina šventė savo 155-ąjį gimta­dienį. Ta proga miestiečiams ir miesto svečiams pristatytas projektas „Šuolis“. Miestą ir jo gyven­tojus sveikino gausiai iš visos Lietuvos susirinkę renginio dalyviai.

Šventinius renginius pradė­jo penktadienį Ignalinos ra­jono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta Ingos Po­nomarenko personalinė tapy­bos darbų paroda „Atokvėpis“. Anot autorės, jai mieliausi dar­bai yra paveikslas „Mano drau­gė Nika“, kuriame nutapyta jos šunytė, bei ciklas „Černobylio dvelksmas“. Ši paroda veiks iki vasaros pabaigos.

Penktadienio vakarą vyko va­saros kino festivalis „Sidabri­nės gervės naktys“. Prieš filmų peržiūrą renginio vedėja Dovi­lė Filmanavičiūtė kalbino auk­sinio scenos kryžiaus laureatę aktorę Aistę Zabotkaitę. Po to susirinkusiems žiūrovams ro­dyti trys trumpametražiai fil­mai – Kamilės Milašiūtės „Na­cionalinės premijos laureatų vaikai“, Vytauto Katkaus „Ko­lektyviniai sodai“, Skirmantos Jakaitės „Žonglierius“ – bei il­gametražis Jurio Kursiečio fil­mas „Olegas“.

Šeštadienio rytą Ignalina pabudo nuo motociklų vari­klių griaudėjimo – tai baike­riai sveikino miestą. Priešpiet vyko šventinis Ignalinos rajo­no savivaldybės tarybos posė­dis, kuriame buvo pasveikintas naujasis rajono garbės pilie­tis JAV gyvenantis Algimantas Šalna.

Visą dieną ir vaikai, ir suaugę estafetėse „Karo keliu“ galėjo išbandyti orientacinį žaidimą, kurio metu pagal koordina­tes vaikštant teritorijoje reikėjo įvykdyti užduotį. Šventėje taip pat netrūko įvairių sporto šakų varžybų, kurių nugalėtojai ap­dovanojimus atsiėmė scenoje. Vaikų krepšinio rungtyse daly­vavo vien ignaliniečiai. Pirmą vietą užėmė komanda „Spin­dulys“. Tinklinio 3×3 rungtyje ignaliniečių komanda „Pogrin­dis“ iškovojo trečią vietą, ma­žojo golfo šeimų rungtyje Igna­linoje gyvenančios šeimos taip pat užėmė prizines vietas: Jan­čiai – pirmą vietą, o Masiuliai – trečią vietą. Taip pat vyko ir ki­tos rungtys.

Ignalinos medžiotojų ir žve­jų draugijos kiemelyje ant laužo buvo kepamas danielius, verda­ma žuvienė, eksponuojami iš­skirtiniai draugijos narių trofė­jai, neįprasti gyvūnų ragai.

Ignalinos rajono kultūros centro (toliau – IRKC) orga­nizuotame amatų miestelyje Rimšės padalinio darbuotoja mokė rišti šiaudinius žaisliu­kus, prie Ceikinių padalinio stalelio buvo galima pasivai­šinti žolelių arbata ir pačiam susirinkti žolelių derinį arba­tai, su linkmeniškiais – pasi­mokyti austi, „Tverečėnų pir­kioje“ – karpyti karpinius, Taujūnų padalinio atstovai mokė pinti krepšius. Amatų miestelyje taip pat buvo gali­ma tapyti, skanauti IRKC Stri­gailiškio padalinio atstovų vir­tą žuvienę, grožėtis Naujojo Daugėliškio kultūros darbuo­tojos rištomis tautinėmis juos­tomis bei jų pritaikymu šiuo­laikinėje madoje.

Šventės metu šurmuliavo mugė, vyko edukacinės dirbtu­vės, iki 22 val. veikė nemokami Ignalinos rajono savivaldybės mero vaikams dovanoti batutai, prie Šiekščio (Žaliojo) ežero buvo galima pasimėgauti van­dens pramogomis bei klausytis koncerto, kuriame dainavo vai­kai iš Ignalinos, Kėdainių, Ute­nos, Šiaulių, stebėti sportinių šokių kolektyvų pasirodymus. Vakare scenoje pasirodė suau­gę atlikėjai.

Šventės metu Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasi­kas pasveikino miestą gimimo dienos proga ir nusipelniusiems krašto žmonėms įteikė „Sida­brinės lelijos“ apdovanojimą. Jį gavo Ignalinos Šv. Merge­lės Marijos parapijos klebonas, dekanas Vidas Smagurauskas, Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktorė Elena Sekonienė, Ignalinos ra­jono švietimo ir sporto paslau­gų centro dviračių sporto trene­rė ir sportininkė Inga Češulienė, UAB „Birvėtos tvenkiniai“ di­rektorė Edita Brukštuvienė.

Ignaliną pasveikino ir Se­rocko miesto (Lenkija) bur­mistras Arturas Borkovskis.

„Structum“ organizuoto konkurso „Išmanusis mies­tas“ projektų nugalėtojas Ais­tis Stalaučinskas miesto gim­tadienio svečiams pristatė savo projektą „Šuolis“ – ša­lia Šiekščio ežero, kur kadai­se stovėjo tramplinas, planuo­jamą pastatyti kompleksą.

Sutemus šventiškai nušvito Ignalinos apžvalgos bokštas ir kalnas. Po fejerverkų prasidėjo diskoteka su didžėjumi Aivaru, trukusi iki paryčių.

Autorės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas