Smulkiųjų ir vidutinių ūkių gyvybingumui didinti – parama

Lietuvoje vyrauja smulkieji ir vidutiniai ūkiai, tad jų modernizavimas svarbus šalies žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui didinti. Tęsiant ankstesniųjų programų praktiką, šiems ūkiams numatyta parama ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą – nuo spalio 31 iki gruodžio 29 d. priimamos paraiškos pagal intervencinę priemonę „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“.


Parama ūkiams – ir naudinga, ir reikalinga: pavyzdžiui, pienininkystės veikloje ji svarbi, nes pieno supirkimo kainos daug metų nedidėja, o visa kita brangsta

Nauda akivaizdi

„Parama smulkiesiems ūkiams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ buvo itin populiari, sulaukusi didelio pareiškėjų susidomėjimo“, – teigė Žemės ūkio ministerijos ES reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Jasiulevičius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, per visą KPP laikotarpį su smulkiųjų ūkių savininkais pasirašyta daugiau kaip 10 tūkst. sutarčių. Dauguma pareiškėjų paramos lėšas naudojo žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti.

„Mums parama buvo labai naudinga. Plėtojame pienininkystės ūkį. Turime 16 melžiamų karvių. Pieno supirkimo kainos jau daug metų nedidėja, o viskas brangsta. Jei ne parama, nebūtume galėję atnaujinti šienavimo technikos, – sakė Pagėgių savivaldybėje ūkininkaujantys Rasa ir Bronius Jucikai. – Už gautą 15 tūkst. Eur paramą nusipirkome krautuvą, presą, įrangą žolei pjauti ir sugrėbti. Pirkome dalį naujos, dalį jau naudotos, bet modernesnės technikos.“

Naujos galimybės

Daugiau galimybių smulkiesiems ūkiams atveria Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinė priemonė „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“. Pagal ją vienam projektui gali būti teikiama iki 200 tūkst. Eur parama. Didžiausias paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos pagal šią priemonę pirmą kartą, intensyvumas gali didėti 15 procentinių punktų.

Paramos gavėjo, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 m. laikotarpiu pagal šią priemonę negali viršyti 400 tūkst. Eur.

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir planuojantys žemės ūkio veiklų plėtrą – žemės ūkio produktų gamybą arba savo ūkiuose užaugintos produkcijos perdirbimą ir pateikimą rinkai. Dėl paramos taip pat gali kreiptis ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys ir realizuojantys savo narių valdose išaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus arba juos perdirbantys.

Paraiškos gali būti teikiamos ir su partneriais. Parama galima, jei pareiškėjo ir partnerio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur.

Kur galima panaudoti lėšas?

Smulkieji ir vidutiniai ūkiai už paramos lėšas gali įsigyti naują žemės ūkio techniką ir įrangą, naujus technologinius įrenginius, skirtus žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizuoti, taip pat naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu; naujas N kategorijos transporto priemones, skirtas žemės ūkio produktams gabenti (pienvežiai, sunkvežimiai gyvuliams vežti, transporto priemonės su temperatūros režimu). Taip pat paramą galima panaudoti būtiniems pastatams ir statiniams naujai statyti, rekonstruoti ar kapitaliniam remontui atlikti, infrastruktūrai valdoje įrengti ir sutvarkyti, daugiamečiams augalams įsigyti ir sodinti.

Užsk. Nr. 20231028/1

Ričardo Pasiliausko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas