Petras PANAVAS (1933–2024)

Poetas, prozininkas, dramaturgas P. Panavas gimė 1933 m. rugsėjo 6 d. Vingirių kaime, Ignalinos rajone. Mirė 2024 m. balandžio 10 d. Utenoje.

Mokėsi Paringio pradinėje (Ignalinos r.) ir Ignalinos vidurinėje mokyklose. Dirbo kultūros namuose, tarnavo kariuomenėje, neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus universitete, kurį baigė 1964 m. Trylika metų Cirkliškio žemės ūkio technikume dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją.

Nuo 1972 m. gyveno Utenoje, kur ilgus metus tuometinėje 4-ojoje vidurinėje mokykloje (šiuo metu Dauniškio gimnazija) dirbo pedagoginį darbą. Nuo 1979 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

P. Panavas paliko didelį pluoštą kūrybos. Išleido poezijos rinkinius „Žemės tyla“ (1973 m.), „Po debesiu baltu“ (1978 m.), „Galulaukės mūsų banguotos“ (1983 m.), „Tarpežerių regėjimai“ (1991 m.), „Dausojimai“ (1993 m.), „Pabuvimas“ (1998 m.), „Kokios gražios jūs iš nuotolio“ (2001 m.), „Ateini, pareini, nueini“ (2002 n.), „Praamžiaus paunksmėje“ (2009 m.). Parašė dvi eilėraščių knygas vaikams „Gandras neša Dionizą“ (2007 m.) ir „Sugrįžkit, gervelės…“ (2008 m.). Jo istorinės dramos „Daumantas“ motyvais Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatras pastatė spektaklį. Išleido sakmių romanus „Tarp dviejų upynų“ (2013 m.) bei „Trys broliai, juodvarniais lakstantys“ (2018 m.). 2010 m. išėjo atsiminimų knyga „Įkvėpimo auka“. Daug P. Panavo kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Verdenė“, „Birželio sodai“, „Žiemos žodžiai“, įvairius eilėraščių rinkinius ir rinktines.

P. Panavas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Vedė pirmąjį Sąjūdžio mitingą Utenoje, dalyvavo rinkimų batalijose bei politiniame Utenos rajono gyvenime. Kelerius metus dirbo tuometinio rajono savivaldybės mero Alvydo Katino patarėju. Dvidešimt trejus metus redagavo kraštiečių klubo leidinį „Indraja“, buvo aktyvus literatų klubo „Verdenė“ narys.

Petras Panavas apdovanotas: 2003 m. Antano Miškinio premija už poezijos rinktinę „Ateini, praeini, nueini…“; 2004 m. Miko ir Kipro Petrauskų premija; 2011 m. Vlado Šlaito premija už atsiminimų knygą „Įkvėpimo auka“; 2019 m. suteiktas Utenos krašto garbės piliečio vardas.

Gražūs mūsų šitie gyvenimai

Birželiai šitie Aukštaitijoje

Gražūs šitie atlaidais kasmetiniai 

Vis dar švento Untano

Po Juknėnų klevais

Po baltų debesynų klajojimu

Virš sėliškų upių vingiavimo 

Virš senosios Nalšios ežerynų

Virš pradžios Lietuvos

Per stebuklų stebuklą didžiausią

Ligi šiolei lietuviškos

Gražūs mūsų šitie gyvenimai

Vieninteliai

Nepakartojami

Utenos krašto bendruomenė ir uteniškių kraštiečių klubas „Indraja“

Su P. Panavu bus galima atsisveikinti ketvirtadienį nuo 10 val. šarvojimo salėje prie Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį 8 val. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Laidotuvės vyks penktadienį 12 val. Velionis bus palaidotas Utenos naujosiose kapinėse.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas