Parkas Užpalių miestelyje – ne tik basakojams

Neseniai Užpaliuose šio miestelio bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ iniciatyva žaliojoje erdvėje šalia buvusios klebonijos atsirado basų kojų takas, taip pat laipynės vaikams, treniruoklis. Apie nuveiktus darbus „Utenos dienai“ papasakojo bendruomenės pirmininkė Vida Juškienė ir aktyvi bendruomenės narė Toma Skubiejė.

„Etatiniai “ vakaro vaikai

Basų kojų taką, anot T. Sku­biejės, darė daugiausia moterys: iškasė žemes, paklojo kartoną, ant jo supylė gamtines medžia­gas, o taką ir atskiras medžia­gas įrėmino bei atskyrė nenau­jomis silikatinėmis plytomis. Iš iškastinių žemių suformavo du kalniukus, kurių vieną apsodino žemuogėmis. Ant medžių, tarp kurių vingiuoja takas, planuoja­ma pakabinti vabzdžių namelių, taip pat yra nupirktų inkilėlių, kurie „įsitaisys“ ant žaliosios erdvės didelių medžių. „Pirko­me įvairių inkilėlių tam, kad pa­matytumėme, kaip jie padaryti, turėtume pavyzdžių ir, žinoma, pritrauktumėme kuo daugiau įvairesnių paukščių“, – kalbėjo T. Skubiejė. Ant namelio-laipy­nės galvojama įtaisyti žiūronus, kurie, anot pašnekovės, gal ir nebus labai rimti įrenginiai, bet esmė – paskatinti vaikus stebė­ti paukščius. Namelio-laipynės dvi smėlio dėžės tuoj sulauks smėlio, erdvėje atsiras du suo­liukai, bibliotekėlė (knygos apie gamtą), trys treniruokliai. Mo­teris pasidžiaugė, kad vaikams atnaujinta erdvė labai patinka, yra „etatinių“, kurie kiekvieną vakarą skuodžia čia pažaisti.

Dar anksčiau žaliojoje erdvė­je gyventojų iniciatyva atsirado sūpynės, medinis takas. O nau­jovės atsirado gavus projektinių lėšų. Kai kuriuos darbus (pa­vyzdys – basų kojų takas) atli­ko patys bendruomenės nariai, beje, taip sutaupydami projek­tinių lėšų, tačiau namelį-laipynę statė samdyti meistrai.

Visą straipsnį skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas