Narkotinių medžiagų vartojimas Utenos policiją skatina imtis priemonių

Didėjantis nepilnamečių svaiginimasis psichiką veikiančiomis medžiagomis, eksperimentavimas su psichoaktyviosiomis medžiagomis, ypač elektroninių cigarečių vartojimas, tampa vis didesne problema. Visuomenėje atgarsį sukėlė atvejis, kai Utenoje į medikų rankas pateko apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų jaunuolis. Policijai tai kelia susirūpinimą ir skatina imtis konkrečių priemonių. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos AVPK) viršininko pavaduotojo Vaidoto Žilio iniciatyva buvo parengtas narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo kontrolės vykdymo priemonių planas. V. Žilys apie tai papasakojo plačiau.

Pirmiausia norėtume sužinoti, kokie yra 2022 m. statistiniai duomenys, palyginti su 2023 m.

2022 m. Utenos AVPK pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnį („Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo“) buvo pradėtos 43 administracinio nusižengimo teisenos, iš jų septynios nepilnamečiams asmenims. Už šį administracinį nusižengimą gali būti skiriama bauda nuo 30 iki 230 eurų.

Dauguma administracinių nusižengimų teisenų pradėta, kai narkotinių medžiagų buvo rasta automobiliuose ar namuose, keli asmenys nurodė, kad narkotinių medžiagų legaliai įsigijo Vilniaus mieste, kiti – kad jų davė nepažįstami asmenys.

Šiais metais pagal tą patį straipsnį pradėta 16 administracinio nusižengimo teisenų penkiems  nepilnamečiams asmenims, iš jų viena – dėl rastų stiprių vaistų vartojimo. Dviejose administracinio nusižengimo teisenose yra informacijos apie elektroninių cigarečių vartojimą.

Nors dar tik metų pradžia, jau pastebimas didelis nepilnamečiams pradėtų administracinių nusižengimų teisenų skaičiaus padidėjimas: per visus 2022 m. jų buvo septynios, per šių metų beveik tris mėnesius – jau penkios.

Reikia paminėti, kad 2022 m. Utenos apskrityje buvo užregistruotos 105 nusikalstamos veikos pagal LR baudžiamojo kodekso 259–268 straipsnius (nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis). Pagal šiuos straipsnius įstatymas numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki penkiolikos metų.

2022 m. nepilnamečiams buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai pagal LR baudžiamąjį kodeksą: vienas pagal 260 straipsnį („Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“), už šią nusikalstamą veiką baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų metų iki penkiolikos metų, kitas pagal 259 straipsnio („Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“) 1 dalį, už šią nusikalstamą veiką baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Per šių metų beveik tris mėnesius Utenos AVPK pradėta 11 ikiteisminių tyrimų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis. Daugiausia ikiteisminių tyrimų pradėta pagal LR baudžiamojo kodekso 259 straipsnį („Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“). Du ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal LR baudžiamojo kodekso 261 straipsnį dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams. Dažniausiai narkotinių medžiagų pas asmenis randama sustabdžius automobilį patikrinti.

Nepilnamečių asmenų atžvilgiu šiais metais nėra pradėta ikiteisminių tyrimų.

Ar psichoaktyviųjų medžiagų platinimas, vartojimas yra paplitęs ir Utenos apskrityje?

Išsiskiria Visaginas. 2022 m. pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnį („Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo“) pradėtos 66 administracinio nusižengimo teisenos, iš jų viena pradėta nepilnamečiui, tačiau nutraukta gavus specialisto išvadą, kad narkotinių medžiagų nerasta. Šiemet užregistruotos šešios administracinio nusižengimo teisenos pilnamečiams asmenims.

Utenos apskrityje atvejų, susijusių su nepilnamečiais asmenimis, nėra registruota daug: 2022 m. po vieną Anykščiuose, Visagine ir Ignalinoje, šiemet – vienas Zarasuose.

Šiais metais rajonuose pradėti penki ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo.

Kokių priemonių bus imtasi siekiant užtikrinti viešąją tvarką, administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų, ypač susijusių su narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimu, kontrolę?

Kovo mėnesį Utenos AVPK pareigūnai pagal parengtą planą vykdys prevencines priemones. Veiklos ir Reagavimo skyrių pareigūnai patruliuos Utenos miesto mokyklų prieigose ir patalpose bei pertraukų metu. Mokyklų prieigose dėmesys bus kreipiamas į mokinių rūkymą, ypač elektroninių cigarečių vartojimą. Pareigūnai, pasitelkdami tarnybinius šunis, vykdys veikų, susijusių su narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimu, kontrolę. Viešosioms erdvėms stebėti bus pakeliamas dronas. Prevencijai naudosime ir šiuolaikiškus metodus – testus, kuriais galima aptikti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų aplinkoje.

Visose Utenos miesto gimnazijose, progimnazijose Veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnai ir Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais organizuos susitikimus su mokyklų administracijomis ir tėvais. Apie planuojamus susirinkimus švietimo įstaigose mokinių tėvus informuos šių įstaigų administracijų atstovai elektroniniuose dienynuose.

Apie įvykdytas prevencines priemones, jų rezultatus visuomenė bus informuojama žiniasklaidoje, Utenos AVPK svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose „Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“ ir „Utenos policijos bendruomenės pareigūnai“.

Kas dar svarbu norint sumažinti narkotinių medžiagų vartojimą?

Svarbu pripažinti šią problemą ir visiems kartu ją spręsti. Viena policija visų problemų neišspręs. Mokyklos kartu su mokinių tėvais turi organizuoti vaikų ir tėvų švietimą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. Prašome ir visuomenės pagalbos, pastebėję nepilnamečius, vartojančius psichoaktyviąsias medžiagas, įtartinai apsvaigusius, nelikite abejingi ir praneškite policijai. Tik visi kartu susitelkę galėsime sumažinti narkotinių medžiagų vartojimą tarp jaunimo.

Utenos AVPK inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas