Lietuviškos karvutės keičiamos į vis populiarėjančius elnius ir danielius

Mūsų rajone nyksta nedideli ūkiai – juos keičia stambesni pienininkystės ar mėsinių galvijų ūkiai. Per praėjusius metus daugiau nei 800 Utenos rajono ūkininkų išregistravo savo ūkius ir pasitraukė iš šios veiklos. O nelengvu ūkininko keliu nusprendę eiti žmonės mieliau renkasi vis labiau populiarėjančią ūkininkavimo sritį – elnių ir danielių auginimą. Šių gyvūnų auginimu domisi tie ūkininkai, kurių žemės plotai nėra itin derlingi ir nėra tinkami kitoms ūkinėms veikloms vystyti. Padidėjęs technikos skaičius rajone rodo, kad ūkininkų ūkiai modernėja, įsigyjama vis naujos technikos žemei dirbti ar laikomiems galvijams prižiūrėti.

Ūkiai stambėja

Praėjusių metų gruodžio 1 d. duomenimis, Ūkininkų ūkių registre buvo 2 443 mūsų rajono ūkiai, t. y. 843 mažiau nei užpernai. Šio skaičiaus sumažėjimą lėmė tai, kad vyresnio amžiaus ūkininkai išregistravo savo ūkius. Tačiau mažėjant ūkių skaičiui pastebimas jų stambėjimas – vidutinis ūkininko ūkio dydis 2019 m. siekė 9,53 ha, o 2020 m. padidėjo iki 12,49 ha. Naujai įregistruojamų ūkių skaičius per metus išlieka stabilus – įregistruoti 73 nauji ūkiai, t. y. tiek pat, kiek ir 2019 m.

Pastebima ūkininkų senėjimo tendencija: rajone ūkininkaujančiųjų iki 40 metų amžiaus yra gerokai mažiau nei vyresnių, taip pat nemažas skaičius pensinio amžiaus ūkininkų.

Utenos rajone daugiausia ūkių iki 1 ha žemės – 243, nuo 1 iki 5 ha – 831, nuo 5 iki 20 ha – 1 029, nuo 20 iki 100 ha – 300, nuo 100 iki 500 ha – 40.

Ūkių dydis kasmet kinta: per trejus metus ženkliai sumažėjo smulkių ūkių, kurių dydis siekė iki 1 ha.

Valdos didėja, įsisavinami nauji žemės plotai

Parama ūkininkaujantiems asmenims skiriama tik įregistravus valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Kiekvienais metais valdos duomenys yra atnaujinami. Duomenų atnaujinimą, naujų valdų įregistravimą bei išregistravimą atlieka mūsų rajono seniūnijų žemės ūkio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai.

Mūsų rajone buvo registruota 4 330 valdų, kurių bendras plotas – 55 148 ha (įregistruotos 162 žemės ūkio valdos, išregistruotos – 56, atnaujintos – 3 564). Valdų skaičius pastaraisiais metais yra gana stabilus – kinta neženkliai. 2020 m. valdų skaičius šiek tiek padidėjo.

Lyginant su praėjusiais metais, pernai paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų skaičius išaugo. Dėl COVID-19 protrūkio padaugėjo asmenų, kurie paraiškas užpildė patys, prisijungę per e-valdžios vartus – tokių buvo 207 (2019 m. šia galimybe pasinaudojo tik 88 asmenys). Bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo 551 ha, vadinasi, yra įsisavinami nauji, iki šiol nedeklaruoti žemės ūkio naudmenų plotai.

Side profile of a sheep’s face

Populiarėja danieliai ir elniai

Praėjusiais metais rajone buvo laikomos 3 358 karvės, t. y. 150 karvių mažiau nei 2019 m. Pieninių karvių skaičiaus (taip pat ir laikytojų) mažėjimo tendencija ypač ryški per pastaruosius kelerius metus.

Daugiau nei pusšimtis laikytojų atsisakė pieninių karvių, todėl registruoti 467 karvių laikytojai, daugelis jų savo tvartuose vis dar laiko po vieną ar dvi karves (tokių laikytojų yra 314).

Mėsinių ir mišrios veislės galvijų ūkio situacija rajone yra džiuginanti jau pastaruosius kelerius metus. Nors galvijų laikytojų skaičius palaipsniui nežymiai mažėja, bet laikomų mėsinių ir mišrios veislės galvijų skaičius gerokai išaugo (nuo 2014 iki 2020 m. galvijų skaičius padvigubėjo).

Naujausiais duomenimis, mūsų rajone registruota 320 galvijų laikytojų, kurie deklaravo 4 328 ūkinius gyvūnus. Stebint kelerių paskutinių metų gyvulininkystės situaciją, anot specialistų, galima daryti išvadą, kad ateityje sėkmingai veiks stambesnieji pienininkystės ūkiai, o smulkiuosius pieninių karvių ūkius pakeis galvijų auginimas mėsai.

Pernai Utenoje buvo registruoti 254 avių laikytojai, kurie laiko 4 900 avių, ir 92 ožkų laikytojai, kurie augina 402 ožkas. Tačiau sudėtingėjant avių ir ožkų produkcijos realizavimui, šių naminių gyvūnų auginimas palaipsniui mažėja.

Pastebima kita tendencija: kaimo vietovėse gyvenantys ūkininkai pamėgo auginti danielius ir elnius. Domisi ar pradėti auginti ryžtasi tie ūkininkai, kurių žemės plotai nėra itin derlingi bei tinkami kitoms ūkinėms veikloms vystyti. Todėl rajono ūkininkai, ketinantys keisti ūkininkavimo kryptį, planuoja aptvaruose auginti elnius, danielius ir kitus laukinius gyvūnus.

Parama ūkininkams labai svarbi

2020 m. valstybė, norėdama sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu ir jam pasibaigus, teikė pagalbą, sudarydama galimybę kompensuoti dalį palūkanų, pasinaudojant finansų įstaigų teikiamomis paskolomis ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovių teikiamomis finansinės nuomos (lizingo) paslaugomis investicijoms finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Minėta pagalba, praėjusiais metais sumokėtas palūkanas kompensuojant 100 proc., pareiškė norą pasinaudoti 19 pareiškėjų – buvo priimtos ir yra administruojamos 29 paraiškos. Taip pat tęsiamas dar keturių pareiškėjų paraiškų dėl investicinių kreditų palūkanų kompensavimo administravimas.

2020 m. pasėlių draudimo įmokų kompensavimo galimybe pasinaudojo dvi pirmosios Daugailių seniūnijos ūkininkės, apdraudusios savo pasėlius nuo iššalimo ir sausros. Administruojamos dviejų pareiškėjų paraiškos dėl gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo.

Siekiant sumažinti pandemijos padarinius, taip pat buvo remiami įvairūs žemės ūkio sektoriai, nukentėję nuo COVID-19 protrūkio. Utenos rajono savivaldybėje buvo priimamos pieno gamintojų, galvijų laikytojų, daržovių augintojų, kailinių žvėrelių, paukščių augintojų paraiškos, smulkiųjų ūkininkų prašymai gauti vienkartinę ar periodinę išmoką bei ūkininkų, labai mažų ir vidutinių įmonių paraiškos gauti paramą.

Registruojama daugiausia technikos šalyje

Šių metų pradžios statistiniais duomenimis, Utenos rajone yra 5 142 registruotos technikos vienetai: traktoriai, kombainai, krautuvai, priekabos, puspriekabės, savaeigės mašinos ir kita technika, naudojama vykdant žemės ūkio ir kitą veiklą.

2020 m. įregistruota 50 naujų technikos vienetų. Buvo įsigyta 18 naujų traktorių, šeši nauji krautuvai, 15 puspriekabių, keturios priekabos, du javų kombainai ir kita technika.

Utenos rajono savivaldybė yra viena iš daugiausia šalyje atliekančių žemės ūkio technikos registracijų. Vidutiniškai vienoje šalies savivaldybėje per praėjusius metus atliktos 553 žemės ūkio technikos registracijos, o Utenos rajono savivaldybėje – 1 174.

Pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistų pateiktą inf. parengė Lina NARČIENĖ, udiena.lt@gmail.com

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas