Daugailiai savaitgalį viliojo garsais, kvapais ir laime, kurią susirinkusieji sėmė iš šulinio

Liepos 16–17 dienomis Daugailiuose vyko kvapais ir garsais viliojusi šventė. Miestelėnai ir atvykę sve­čiai šventė 19-ąją miestelio šventę minėdami 768-ąjį jo gimtadienį. Dievulio buvo išmelsta gero oro.

Atvyko gausybė vietos valdžios atstovų

Šventiniai renginiai prasidėjo šeštadienį. Nuo pat ryto vyko vai­kų dviračių ir riedučių lenktynės, vėliau Utenos Vyturių progimna­zijos Daugailių skyriaus sporto salėje buvo surengtas tradicinis ambasadoriaus Vygaudo Ušac­ko taurės krepšinio turnyras, ku­riame pirmą vietą užėmė uteniš­kių komanda pavadinimu „Time Team“, antrą vietą pelnė svečiai „Trys su nesportine“, atvykę iš Pakalnių, trečia vieta atiteko dau­gailiškių komandai „Ir trajekas“.

Oficialioji šventės dalis prasi­dėjo 19 val. Daugailių miestelio šventė neapsieina be tradicinių il­gai nesibaigiančių sveikinimų ir dėmesio, skiriamo čia gyvenan­tiems, minintiems jubiliejines sukaktis, vienaip ar kitaip nusi­pelniusiems šiam kraštui, nauja­kuriams ar šeimoms, sulauku­sioms gandrų apsilankymo.

Daugailių miestelio šventės sveikinimų ceremoniją pradėjusi vakaro vedėja Rasa Lukošiūnaitė pirmiausia visus paragino tuoj pat padovanoti iš abiejų pusių sėdin­tiems ar stovintiems kaimynams po plačią plačią šypseną ir ste­buklingu rankų judesiu pakvies­ti saulę šviesti visos šventės metu. Tik po apsikeitimo šypsenomis ir burtų saulei kviesti prasidėjo to­lesnė šventės dalis ir susirinkusie­ji buvo kviečiami švęsti gyvenimą vakar, šiandien ir rytoj. Apsilanky­mu Daugailių miestelio šventėje susirinkusiuosius pagerbė Utenos rajono savivaldybės meras Alvy­das Katinas, Utenos rajono savi­valdybės administracijos direkto­rius Vidas Žvinys, ambasadorius V. Ušackas, Daugailių Šv. Anta­no Paduviečio parapijos klebonas Saulius Kalvaitis, LR Seimo nario Edmundo Pupinio padėjėja Kristi­na Gogelienė, savivaldybės admi­nistracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė, taip pat nemažas būrys Utenos ra­jono savivaldybės tarybos narių – Sigitas Mecelica, Paulius Čyvas, Arvydas Paleckis, Linas Bražio­nis ir Vaidas Lankauskas. Šventėje dalyvavo ir Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkas Utenos krašto garbės pilietis Anta­nas Vilūnas bei kiti garbūs ir lauk­ti svečiai.

Daugiau apie renginį skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.

Vytauto Ridiko ir Daivos Čepėnienės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas