Utenos PSPC sėkmingai užbaigė projektą

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Utenos PSPC) sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“. Projektas buvo vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.3-CPVA-R-609 priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Pagal pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentū- ra projektui buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, VšĮ Utenos PSPC ir Utenos rajono savivaldybės lė- šos. Bendra projekto vertė – 291 410,80 Eur.

Projekto tikslas – padidinti pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą Utenos rajono gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu įgyvendintos priemonės, gerinančios sveikatos priežiūros efektyvumą vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse. Buvo atnaujintos Odontologijos skyriaus patalpos, susidė- vėjusi odontologų darbo įranga pakeista į naują, įrengtas odon tologijos rentgeno kabinetas, šeimos gydytojo, procedūrinio ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo ir tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetai.

Fizinei infrastruktūrai, skirtai pacientams su specialiaisiais poreikiais, gerinti buvo įrengtas neįgaliųjų poreikiams tinkantis liftas.

Didėjant slaugos paslaugų namuose poreikiui, siekdamas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Utenos PSPC įsigijo reikalingos medicinos įrangos ir tris naujus automobilius pacientams aptarnauti namuose.

Utenos PSPC įgyvendinti pokyčiai prisidėjo prie kokybiškesnių sveikatos priežiūros paslaugų rajono pacientams užtikrinimo, o gydymo įstaigos specialistams sudarė geresnes darbo sąlygas.

Utenos PSPC inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas