Utenos kolegijos projektinė veikla stiprina verslo ir mokslo bendradarbiavimą

2018 metų spalio 19 dieną renginių ir laisvalaikio centre „Gervalis“ vyko Utenos kolegijos organizuojama tarptautinė konferencija ,,Gyvieji projektai: patirtinis mokymasis ir mokslo bei verslo bendradarbiavimas“, subūrusi aukštųjų mokyklų bei verslo sektoriaus atstovus iš Lietuvos, Italijos, Suomijos, Ispanijos, Rusijos.

Ši konferencija – „Erasmus+“ KA2 Strateginių partnerysčių programos projekto „Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas – ELPE“ (Nr. 2017-1-LT01-KA203-035275) vykdymo metu sukurto intelektinio produkto sklaidos renginys. Projektą įgyvendina Utenos kolegija (Lietuva), Centro Internazionale di Studi e Ricerche sull’Economia Turistica (Italija), Haaga-Helia Porvoo Campus (Suomija), Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Ispanija). Projektu siekiama stiprinti aukštojo mokslo ir verslo sektoriaus ryšius, atskirų šalių bendradarbiavimą ir patirties sklaidą, tobulinant praktinio mokymo procesus, diegiant naujus mokymosi metodus, skatinančius studentų kūrybiškumą bei kitus gebėjimus.
Konferenciją atidarė ir dalyviams sėkmingo darbo palinkėjo kolegijos direktorius doc. dr. Raimundas Čepukas. Plenarinio posėdžio pradžioje Federica Montaguti (Italija) pristatė projekto partnerių parengtą metodinį vadovą „Students’ consultancy. An international perspective“, kuriame pateikiama metodologija, kaip studijų procese taikyti „gyvuosius projektus“ (angl. – live projects).
Minėtas vadovas skirtas aukštojo mokslo institucijų dėstytojams, norintiems visiškai ar iš dalies keisti savo mokymo metodus tam, kad būtų užtikrinama studijų kokybė ir didinamas studentų įsidarbinamumas. Vadovas sudarytas iš trijų dalių, kiekvienos dalies pabaigoje pateikiami realūs „gyvųjų projektų“ metodologijos taikymo pavyzdžiai. Pirmoje dalyje pristatoma „gyvųjų projektų“ sąvoka, pateikiamos patirtinio mokymosi charakteristikos ir reikalavimai.
Antra dalis skirta „gyvųjų projektų“ valdymo klausimams: kaip įtraukti verslo atstovus į „gyvųjų projektų“ valdymą, koks turėtų būti jų ir dėstytojų vaidmuo ir kt.
Trečioje dalyje pateikiama visa informacija, įrankiai, patarimai, skirti integruoti „gyvuosius projektus“ į studijų programas. Ši dalis apima ne tik „gyvųjų projektų“ įgyvendinimo pavyzdžius skirtinguose universitetuose ir šalyse, bet ir priedą su patarimais bei paruošta naudotis konkrečia mokymo medžiaga.
Plenariniame posėdyje, kurį moderavo doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė (Utenos kolegija), ,,gyvųjų projektų“ įgyvendinimo patirtimi dalijosi verslo atstovas iš Italijos Luca Vescovi, dėstytojai iš Ispanijos dr. Francesc Romagosa, Gemma Sagué, Laura Lizbeth Martínez bei Lietuvos verslo atstovas dr. Laimonas Kairiūkštis.
Antroje konferencijos dalyje (moderatorė – Federica Montaguti) mintis išsakė Danutė Rasimavičienė (Vilniaus kolegija), Liisa Wallenius (Suomija), dr. Mikas Balkevičius (Probleminio mokymo institutas, Vilnius), dr. Jūratė Urbonienė ir Rūta Puidokaitė-Savickienė (Utenos kolegija), Irina Guseva ir Oksana Stepurenko (Rusija), dr. Valentina Varivoda (Rusija), dr. Lina Kazokienė (Socialinių paslaugų centras, Panevėžys) ir kiti konferencijos dalyviai.
Kadangi konferencija vyko vaizdingoje aplinkoje įsikūrusiame renginių ir laisvalaikio organizavimo centre ,,Gervalis“, po aktualių pranešimų ir diskusijų dalyviai galėjo pasigrožėti rudeniška Lietuvos gamta. Taip pat visi turėjo progos paragauti lietuviškos virtuvės patiekalų, kartu su Dalios Magylienės vadovaujamu Utenos kultūros centro folkloro ansambliu „Davila“ mokytis lietuviškų šokių ir žaidimų. Vieniems kitus geriau suprasti ir nepasiklysti liaudiškų tradicijų pavadinimų įvairovėje padėjo Rasa Jodienė (Utenos kolegija).

,,Įgyvendinant šio dvejų metų trukmės (2017 09 01–2019 08 31) projekto idėjas ir tikslus stiprinami studentų projektinių ir tiriamųjų darbų rašymo, bendradarbiavimo su įmonėmis sprendžiant socialinių partnerių iškeltas problemas gebėjimai, tuo pačiu stiprinami studentų bendrieji gebėjimai“, – sakė projekto vadovė doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė. Jos teigimu, ši konferencija parodė naujas galimybes rengiant šiandienos specialistą – jau studijų metu įgijusį patirties konkrečioje darbo vietoje, mokantį spręst problemas, lankstų ir nebijantį iššūkių.

Utenos kolegijos inf., Tado Gasiulio nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas