Utenoje – prevencinis renginys „Puoselėkime šeimą be smurto“

Vasario 4 dieną Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko prevencinis renginys „Puoselėkime šeimą be smurto”, kurio tikslas – stiprinti policijos ir kitų tarnybų bendradarbiavimą, užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje.

Renginyje dalyvavo 58 socialinės rizikos šeimos, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus atstovai, Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai, specializuotų pagalbos centrų atstovai, Utenos apskrities policijos kapelionas, Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos probacijos skyriaus inspektoriai, Utenos psichikos dienos stacionaro atstovai, Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, Utenos miesto ir kaimų seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, saugių kaimynysčių pirmininkai, Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigų atstovai.
Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė ir susirinkusiuosius pasveikino Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Vaidotas Žilys. Jis atkreipė dalyvių dėmesį, kad smurto artimoje aplinkoje mąstai vis dar išlieka dideli, todėl yra labai svarbus policijos, visuomenės ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje. Būtina ir ateityje vykdyti bendras efektyvias prevencines ir kontrolės priemones, kurios duotų teigiamų rezultatų.
Utenos apskrities policijos kapelionas Petras Baniulis renginio dalyviams kalbėjo apie šeimos vertybes, meilę ir pagarbą artimiesiems. Bendruomenės pareigūnė D. Maselskienė pristatė Utenos miesto ir rajono statistinius duomenis, supažindino gyventojus su LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis, samprata, formomis, priežastimis. Utenos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja G. Blažienė kalbėjo apie vaiko teisių apsaugos užtikrinimo priemones, o Utenos apskrities vyrų krizių centro vadovas E. Kornevas bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro vadovė D. Deveikienė pasakojo apie tai, kaip yra organizuojama bei vykdoma pagalba šeimai ar vaikui, krizės atveju.
Taip pat renginio metu pasisakė ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro direktorė E. Laskaja, kuri pristatė specializuoto pagalbos centro vykdomas funkcijas, teikiamą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Utenos rajono socialinių paslaugų centro vadovė D. Mačionytė atkreipė dalyvių dėmesį, kokiais tikslais socialiniai darbuotojai lanko socialinės rizikos šeimas ir jas kontroliuoja.
Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė I. Gaigalaitė kalbėjo apie vaikų, augančių aplinkoje, kurioje yra naudojamas smurtas arba nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje psichologinę būseną, elgesio pakitimus, bendravimo ypatumus. Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė N. Meldaikienė atkreipė dėmesį į teistų asmenų kontrolės svarbą, siekiant mažinti smurto artimoje aplinkoje riziką. Utenos Psichikos dienos stacionaro atstovė S. Kaulinienė pristatė Utenos Psichikos dienos stacionaro vykdomą veiklą ir funkcijas.
Šio renginio metu socialinės rizikos šeimos buvo raginamos gyventi darniai, puoselėti šeimos vertybes, šiltus tarpusavio santykius, ugdyti pagarbą artimiesiems, kurti saugią aplinką šeimose augantiems nepilnamečiams vaikams, nebūti abejingais ir apie smurto artimoje aplinkoje atvejus pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Renginio dalyviams suteikta išsami informacija apie Utenos mieste ir rajone veikiančius specializuotus pagalbos centrus, Utenos psichikos dienos centrą, Utenos pedagoginę psichologinę tarnybą, išdalinti prevencinio pobūdžio lankstinukai su aktualia informacija.
Renginio pabaigoje bendruomenės pareigūnė D. Maselskienė skatino visus būti aktyviais, nebijoti kreiptis į institucijas, teikiančias pagalbą šeimai, o svarbiausia – nebūti abejingais ir apie žinomus smurto artimoje aplinkoje atvejus pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Laiku gautas pranešimas apie nelaimę gali padėti išgelbėti žmogaus gyvybę.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai bendradarbiaudami su institucijomis tokio pobūdžio prevencinius renginius planuoja rengti kiekvienoje Utenos rajono seniūnijoje.

Utenos AVPK inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas