Tarybos posėdis prasidėjo apsižodžiavimais apie vištą ir kiaušinį

Paskutinį šio mėnesio ketvirtadienį dėl informacinių technologijų sutrikimų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) posėdis prasidėjo kiek vėliau. Jame nedalyvavo Gražina Kuliešienė ir Darius Šinkūnas. Svarstyta darbotvarkė, kuri buvo papildyta dviem klausimais. Tarybos nariai balsavo rankų pakėlimu, nes neveikė elektroninis balsavimas. Vienbalsiai papildžius darbotvarkę, taip pat vienbalsiai balsuota ir už 28 darbotvarkės klausimus.

Pirmu klausimu buvo pradėtas svarstyti klausimas „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimas, kuriame kalbama apie Švietimo centro ir pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo situaciją.
Pirmiausia Tarybos narys Darius Pakajavas klausė dėl naujojo spaudos atstovo atsiradimo savivaldybėje detalių. „Utenos dienos“ žiniomis, buvusi spaudos atstovė Violeta Develienė perkelta dirbti į kitą skyrių, o jos vietą užėmė jau buvęs „Utenos radijo“ direktorius ir laidų vedėjas Linas Bražionis.

Posėdžiui pirmininkaujantis meras Alvydas Katinas atsakė, kad ne šio posėdžio ir ne jo kompetencijos klausimas, į kurį galėtų atsakytų savivaldybės administracijos darbuotojai.

Tarybos narys Robertas Miliauskas, pasipiktinęs tokiu atsakymu ir piktai replikavęs tokį mero atsakymą, teigė, jog meras Tarybos nariams privalo atsakyti į klausimus, nes, anot jo, ne jis rinko Tarybos narius. „Jūs manęs nerinkote ir man prašau nenurodinėti, kaip ir ką klausti“, – replikavo R. Miliauskas, pridūręs „atsirado mat kiaušinis vištą mokys“.

Nekreipdamas dėmesio į šią repliką toliau posėdį tęsė meras ir užbaigė sprendimo priėmimo klausimą balsavimu. Už šį sprendimą balsavo 8, susilaikė 7 opozicijai priklausantys Tarybos nariai.

Daliai Tarybos narių nusišalinus, toliau buvo svarstytas rajono savivaldybės šių metų biudžeto pakeitimas, kurį pristatė Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

Plačiau apie šį posėdį skaitykite artimiausiuose laikraščio „Utenos diena“ numeriuose.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios