STT Utenos rajono savivaldybėje įžvelgė korupcijos rizikų

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) sporto rėmimo srityje, įžvelgė korupcijos rizikų.

Analizuojama sritis aktuali dėl jai skiriamų lėšų: 2015–2016 metais Utenos rajono savivaldybė ir jos kontroliuojamos bendrovės skyrė beveik 1,5 mln. eurų sporto veiklos projektams finansuoti.
STT pareigūnai konstatavo, kad mūsų rajono savivaldybėje nepakankamai užtikrinamas sportinės veiklos projektų finansavimo skaidrumas, neviešinama visa aktuali informacija. Be to, pastebėta, kad Savivaldybėje sportinės veiklos projektų finansavimo procedūros neužtikrina objektyvių sprendimų priėmimo, nėra nustatytos skiriamų lėšų naudojimo tvarkos, nepakankamai kontroliuojamos projektų įvykdymo procedūros.
Taip pat atkreiptas dėmesys į profesionalių sporto klubų, kurių veikloje dalyvauja Savivaldybė, finansavimą. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai sudaro sąlygas šiems klubams per metus gauti iki 200 000 eurų (vienam klubui) Savivaldybės biudžeto lėšų, o kiti projektai nefinansuojami, išsamiai nepagrindžiant nefinansavimo motyvų.
Savivaldybė neužtikrino, jog būtų atskirtos kontroliuojamų bendrovių veiklos (valdymo) kontrolės funkcijos nuo sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo, ne visoms bendrovėms yra nustatytos maksimalios leidžiamos paramai skiriamų lėšų ribos.
Atliekant analizę nustatyta atvejų, kai Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, VšĮ „Utenos Juventus” dalininkas, prezidentas, valdybos narys Žydrūnas Urbonas Tarybos posėdyje balsavo priimant VšĮ „Utenos Juventus” finansiniams rėmėjams palankius sprendimus. Informacija perduota Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Vykdydama šios komisijos pavedimą, Savivaldybės tarybos Etikos komisija šių metų liepos 3 dienos sprendimu pripažino, kad Savivaldybės tarybos narys Ž. Urbonas, nenusišalindamas ir dalyvaudamas priimant sprendimus, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.
Komentuodamas šią situaciją, Ž. Urbonas portalui udiena.lt pripažino, jog politikoje yra taisyklės ir reikia jų laikytis. Jis nebandė gintis, kad šioje vietoje padaręs klaidą ir balsavo nenusišalinęs. „Aš galbūt kažkurioje vietoje esu padaręs klaidą. Tačiau pateikiau dokumentus, kuriuose išdėsčiau, kad mano sprendimai tam įtakos absoliučiai neturėjo. Etikos komisija priėmė šiuos dokumentus, juos išnagrinėjo ir būtent taip ir įvertino”, – kalbėjo Ž. Urbonas, pridurdamas tai, kad jo darbas – specifinis: jis socialiai atsakingas už krepšinį, o čia jokių verslo sąsajų nėra ir būti negali. „Žvelgiant į žmogiškąją pusę, neįžvelgiu jokio nusižengimo”, – prisipažino pašnekovas, pridurdamas, kad sporto srityje negali būti jokios korupcijos. Esą nuolat tenka belstis į įmones ir, anot jo, prašyti išmaldos tam darbui, kuriam dedamos visos pastangos.
Jis nemano, kad krepšinis Lietuvoje finansuojamas labiausiai. „Juk yra kitų sporto šakų, kurios finansiniais resursais lenkia krepšinį”, – įsitikinęs Ž. Urbonas. – Kalbėdamas apie krepšinį, galiu pasakyti, kad vargiai kuris projektas sulaukia tokio grįžtamojo efekto, t. y. žiūrovų. Argi kuris nors Utenoje vykstantis sportinis projektas sulaukia tokio didelio dėmesio ir pasisekimo?”, – klausė Ž. Urbonas.
Utenos rajono savivaldybei pateiktos rekomendacijos tobulinti sportinės veiklos projektų finansavimo mechanizmą, viešinti visą aktualią informaciją, kontroliuojamoms bendrovėms nustatyti paramai skiriamų lėšų ribas, sporto klubų, kuriuose dalyvauja Savivaldybė, finansavimo klausimus spręsti Utenos rajono savivaldybės taryboje.

Laikraščio „Utenos diena” ir STT inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas