Šeimos stiprinimui skiriama per 417 tūkst. eurų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms šeimos gerovės srityje, šiemet skiria daugiau kaip 417 tūkst. eurų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbto Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2015 metais konkurso metu bus atrinkti ir finansuoti projektai, kuriais bus siekiama skatinti savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą narių savitarpio pagalba ir atsakomybe, ugdyti jaunų žmonių socialinę atsakomybę.

Kitaip nei ankstesniais metais, šiemet projektais taip pat bus siekiama formuoti tėvystės įgūdžius, plėtoti pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, vykdyti krizinio nėštumo prevenciją ir teikti pagalbą krizinio nėštumo atvejais.
Šiemet ypatingai akcentuojama prioritetinė sritis tų nevyriausybinių organizacijų, kurios be aukščiau įvardintų sričių teiks vaikų užimtumo paslaugas vaikų vasaros atostogų laikotarpiu ir vaikus įtrauks į savo veiklą, savo veiklą vykdys šalies vietovėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 100 tūkstančių gyventojų, projektą įgyvendins kartu su dar dviem partneriais (savivaldybe, švietimo įstaiga, esančia toje teritorijoje).
Šiomis prioritetinėmis sritimis siekiama mažinti socialinę atskirtį tų vaikų atžvilgiu, kurie vasaros atostogų metu neturi jokių galimybių patekti į vasaros poilsio stovyklas, tokiu būdu stengiantis organizuoti įdomesnį bei kokybiškesnį laisvalaikio praleidimą. Taip pat siekiama skatinti projektus įgyvendinti regionuose, kur ši veikla yra mažiau prieinama. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, skatinant institucijų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, projektus būtina įgyvendinti su pasirinktinais partneriais.
Nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkai yra tik nevyriausybinės organizacijos ir fiziniai asmenys) paraiškas kviečiamos teikti iki birželio 8 d. (imtinai).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas