Rugsėjo 1-ąją Utenos rajone pasitiks 3 700 mokinių

Sekmadienis – ypatinga diena, Rugsėjo 1-oji, tačiau savo ugdymo įstaigų duris mokiniai pravers pirma­dienį. Būsimi mokslo metai Utenos rajone nėra kaž­kuo išskirtiniai: nebus uždaryta nė viena mokykla, tik mokinių skaičius – pusšimčiu mažesnis nei pernai.

Pačius naujausius duomenis Rugsėjo 1-osios išvakarėse pa­teikė Utenos rajono savivaldy­bės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų sky­riaus vyr. specialistas Jonas Paukštė. Jo teigimu, Utenos ra­jono bendrojo ugdymo moky­klas lankys 3 700 mokinių, t. y. maždaug pusšimčiu mažiau nei 2018–2019 mokslo me­tais (praėjusiais metais rugsė­jo mėnesio pradžioje mokinių registre buvo registruota 3 750 mokinių).
Pernai bendrojo ugdymo įs­taigose dirbo 390 pedagoginių darbuotojų – mokytojų, moky­klų vadovų ir pagalbos moki­niui specialistų.
Šįmet Utenos rajono bendro­jo ugdymo mokyklas pradės lankyti apie 310 pirmokų, 270 iš jų – mieste.
Naujais mokslo metais mokinių skaičius šalies mokyklose išliks panašus kaip praėjusiais. Progno­zuojama, kad pirmokų skaičius mažai skirsis nuo pernykščio – jų sugužės apie 29 tūkst.
Bendras mokinių skaičius bus panašus kaip pernai, nu­matomas tik pusės procen­to mažėjimas. Šiemet į mo­kyklas ateis 322,1 tūkst. mokinių, 2018 metais mokėsi 323,6 tūkst. Praėjusių mokslo metų duomenimis, daugėja į Lietuvą grįžtančių vaikų.
Šiemet Lietuvoje veiks 1 009 valstybinės ir savivaldy­bių bendrojo ugdymo moky­klos, 2018 metais veikė 1 023. Jose dirbs 27,3 tūkst. mokytojų, 2018 metais jų buvo 27,9 tūkst.

Laikraščio „Utenos diena” inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas